23 jan 2015 07:00

23 jan 2015 15:57

Inget besked från White

Begär kompletterande handlingar

Skövde kommuns ekonomiska krav på White efter byggmissen på Billingskolan kan bli en långdragen process.
– Jag räknar med att det tar året ut, säger sektorschefen Karl Alexandersson.

Kommunen riktade sitt krav på 12 miljoner kronor i ersättning mot arkitektfirman White med huvudkontor i Göteborg i mitten av december.

Det var i slutet av september som SLA kunde avslöja hela byggskandalen, då det uppdagades att den nybyggda Billingskolans planyta i idrottshallen inte alls mäter 40x20 meter som är fullstort mått för en handbollsplan, utan endast 37x18 meter.

Kommunen lägger hela skulden för missen på White som ritade både skolan och idrottshallen. Ersättningskravet motsvarar den summa det kostar att bygga ut den nuvarande hallen till fullmått, men hittills har inte parterna nått någon lösning.

– Samtalen sker via vår jurist och Whites försäkringsbolag. De har begärt att vi ska skicka in kompletterande handlingar där vi motiverar våra krav. Det handlar exempelvis om underlaget för upphandlingen och kontraktet med White, säger Karl Alexandersson, chef för sektor service vid Skövde kommun.

Hur White eller deras försäkringsbolag ställer sig till skadeståndskravet är ännu oklart. Något besked om den saken har inte kommunen mottagit ännu.

White har i sitt kontrakt en ansvarsklausul, där man genom en försäkring begränsar sin skadeståndsskyldighet till 100 prisbasbelopp, drygt 4,4 miljoner kronor, vilket är avsevärt lägre än de 12 miljoner kronor kommunen nu kräver.

– Oavsett vilken inställning försäkringsbolaget har till vårt krav så blir det med all sannolikhet en utdragen process som jag räknar med kommer att pågår året ut.

Är ni beredda att dra White inför domstol?

– Det är alldeles för tidigt att ta ställning till, säger Alexandersson.

Kommunen riktade sitt krav på 12 miljoner kronor i ersättning mot arkitektfirman White med huvudkontor i Göteborg i mitten av december.

Det var i slutet av september som SLA kunde avslöja hela byggskandalen, då det uppdagades att den nybyggda Billingskolans planyta i idrottshallen inte alls mäter 40x20 meter som är fullstort mått för en handbollsplan, utan endast 37x18 meter.

Kommunen lägger hela skulden för missen på White som ritade både skolan och idrottshallen. Ersättningskravet motsvarar den summa det kostar att bygga ut den nuvarande hallen till fullmått, men hittills har inte parterna nått någon lösning.

– Samtalen sker via vår jurist och Whites försäkringsbolag. De har begärt att vi ska skicka in kompletterande handlingar där vi motiverar våra krav. Det handlar exempelvis om underlaget för upphandlingen och kontraktet med White, säger Karl Alexandersson, chef för sektor service vid Skövde kommun.

Hur White eller deras försäkringsbolag ställer sig till skadeståndskravet är ännu oklart. Något besked om den saken har inte kommunen mottagit ännu.

White har i sitt kontrakt en ansvarsklausul, där man genom en försäkring begränsar sin skadeståndsskyldighet till 100 prisbasbelopp, drygt 4,4 miljoner kronor, vilket är avsevärt lägre än de 12 miljoner kronor kommunen nu kräver.

– Oavsett vilken inställning försäkringsbolaget har till vårt krav så blir det med all sannolikhet en utdragen process som jag räknar med kommer att pågår året ut.

Är ni beredda att dra White inför domstol?

– Det är alldeles för tidigt att ta ställning till, säger Alexandersson.