23 jan 2015 16:41

29 jan 2015 06:01

Miljösamverkan mellan kommuner får toppbetyg

Livsmedelsverkets högsta ledning på besök i Skövde

Från 250 inspektioner per år 2009 till dagens 1400.
Miljösamverkan Östra Skaraborg har renoverat sitt arbetssätt och får beröm från högsta instans.

– Detta är väl den bästa kommunala miljötillsynen jag har sett. De arbetar mycket systematisk och tematiskt, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord och han rekommenderar fler mindre kommuner att jobba på liknande sätt.

För fem år sedan slog Skövde, Falköping, Karlsborg, Hjo och Tibro ihop sina kommunala verksamheter för bland annat tillsyn av miljö och hälsoskydd. Arbetsmetoden fick mycket goda vitsord av Stig Orustfjord och den ställföreträdande generaldirektören Claudia Gardberg Morner när de besökte Skövde under fredagen.

– Jag är också imponerad av dialogen och inspektörernas äkta intresse. De har fokus på kunden och vem de är till för, säger Claudia Gardberg Morner efter att ha sett arbetet på nära håll under en caféinspektion.

Mindre pappersarbete

Trots att inspektionerna ute i kommunerna har stegrat är det fortfarande samma antal inspektörer som utför dem, sju stycken.

Anledningen till att de inte går på knäna trots den ökade belastningen är bland annat mindre pappersarbete.

– Nu skriver vi rapporter bara när något avviker från lagstiftningen. Ärendet avslutas på plats och det sparar tid för alla inblandade, säger förbundschefen Sonja Lejmark.

Miljösamverkan Östra Skaraborg har inga fasta rutiner för hur många besök en anläggning kan få.

– Vi gör en riskbedömning för varje och det kan vara upp till fyra gånger per år beroende på risken. Men gott arbete ger färre tillsyner och lägre kostnader, säger Sonja Lejmark.

– Detta är väl den bästa kommunala miljötillsynen jag har sett. De arbetar mycket systematisk och tematiskt, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord och han rekommenderar fler mindre kommuner att jobba på liknande sätt.

För fem år sedan slog Skövde, Falköping, Karlsborg, Hjo och Tibro ihop sina kommunala verksamheter för bland annat tillsyn av miljö och hälsoskydd. Arbetsmetoden fick mycket goda vitsord av Stig Orustfjord och den ställföreträdande generaldirektören Claudia Gardberg Morner när de besökte Skövde under fredagen.

– Jag är också imponerad av dialogen och inspektörernas äkta intresse. De har fokus på kunden och vem de är till för, säger Claudia Gardberg Morner efter att ha sett arbetet på nära håll under en caféinspektion.

Mindre pappersarbete

Trots att inspektionerna ute i kommunerna har stegrat är det fortfarande samma antal inspektörer som utför dem, sju stycken.

Anledningen till att de inte går på knäna trots den ökade belastningen är bland annat mindre pappersarbete.

– Nu skriver vi rapporter bara när något avviker från lagstiftningen. Ärendet avslutas på plats och det sparar tid för alla inblandade, säger förbundschefen Sonja Lejmark.

Miljösamverkan Östra Skaraborg har inga fasta rutiner för hur många besök en anläggning kan få.

– Vi gör en riskbedömning för varje och det kan vara upp till fyra gånger per år beroende på risken. Men gott arbete ger färre tillsyner och lägre kostnader, säger Sonja Lejmark.

  • Magnus Ornhammar