23 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Skolinspektionen ställer krav på åtgärder

Skolinspektionen kritiserar

En förälder anmälde en skola i Skövde då barnet inte fått extra stöd för att nå godkänt i ett ämne. Enligt ett beslut från Skolinspektionen ska kommunen nu vidta åtgärder så att elevens rätt till stöd tillgodoses.

I jun 2014 fick Skolinspektionen en anmälan från föräldern. Barnet hade fått betyget F i ett ämne höstterminen 2013, nästa termin stod betyget kvar.

Skolan hade inte visat att eleven fått något extra stöd för att bli godkänd trots att föräldern hade påpekat behovet – skolan hade i stället fokuserat på vad barnet och föräldern kunde göra hemma.

Skolinspektionen har beslutat att Skövde kommun senast den 16 februari ska vidta åtgärder så att elevens rätt till stöd tillgodoses. Det innebär bland annat att skolans rektor skyndsamt ska utreda elevens behov av särskilt stöd.

Föräldern kritiserade också att informationen var bristfällig. Det tycker också Skolinspektionen att den var inledningsvis, men man ingriper inte. Detta eftersom skolan därefter har skött informationen enligt reglerna.

I jun 2014 fick Skolinspektionen en anmälan från föräldern. Barnet hade fått betyget F i ett ämne höstterminen 2013, nästa termin stod betyget kvar.

Skolan hade inte visat att eleven fått något extra stöd för att bli godkänd trots att föräldern hade påpekat behovet – skolan hade i stället fokuserat på vad barnet och föräldern kunde göra hemma.

Skolinspektionen har beslutat att Skövde kommun senast den 16 februari ska vidta åtgärder så att elevens rätt till stöd tillgodoses. Det innebär bland annat att skolans rektor skyndsamt ska utreda elevens behov av särskilt stöd.

Föräldern kritiserade också att informationen var bristfällig. Det tycker också Skolinspektionen att den var inledningsvis, men man ingriper inte. Detta eftersom skolan därefter har skött informationen enligt reglerna.