24 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:01

Nosar på Västgötalagen?

KUNGSLENA: Nya undersökningar har gjorts i kyrkan

Kan pärmen till Västgötalagen ha hittats? Nu har nya fynd gjorts i Kungslena kyrka av bland andra Svante Tibell. Även andra intressanta fynd gjordes i samband med undersökningar i altaret.

Svante Tibell från Göteborg har letat efter den äldre Västgötalagen i Kungslena kyrka i tio år. Han är övertygad om att den finns någonstans, men inte helt säkert i kyrkan. Där har han nu letat på alla tänkbara ställen.

Öppnade altaret

Nyligen var det dags igen. Då undersökte han och arkeologen Bengt Nordqvist altaret på nytt. Kyrkokonsulten Ragnar Sigsjö deltog som expert. Redan 2006 undersökte de altaret med kamera men tekniken har sedan dess förbättrats.

De lyfte upp altarskivan och gjorde ett flertal intressanta fynd, bland annat en bokpärm av tunna träskivor.

– Vi vet inte åldern på den, men den kan höra till Västgötalagen. Vår tanke är att datera den, säger Svante Tibell.

– Jag kommer inte att ge upp. Det är bekräftat, och sant, att de hittade något under renoveringen 1863–64. Men det är svårt att säga om den finns i kyrkan, den kan ha flyttats till en annan plats.

Teoretiskt en lagtext

Ragnar Sigsjö tycker att undersökningarna i Kungslena är väldigt intressanta och han tycker att det är roligt att amatörer engagerar sig i arbetet. När det gäller pärmen bedömer han att två tredjedelar av den låg i altaret och baserat på utseendet härstammar den från medeltiden.

– Jag har ingen aning om vad den har hört till. Teoretiskt sett kan det vara en lagtext.

Det som Ragnar Sigsjö tycker är än mer intressant är den relikgömma, med en förmodad relik, som man hittade. Relikgömmor var från början öppningar i altaret men i Kungslena hade den blivit igenmurad.

– Vi hittade en ihopknycklad blyplåt, något mindre än en pingisboll. Blyet ger en klar association till en relikgömma som kan rymma en benbit eller en nagel. Jag skulle inte bli förvånad om reliken är kvar och trots blyet finns det möjligheter till röntgen.

För allmänheten?

Under stora mängder musbajs hittades också en söndertuggad psalmbok från 1700- eller 1800-talet, och tre mynt.

– Det var brakteater, alltså ensidigt präglade mynt, som har lagts dit som offergåvor. Två var från 1300-talet, ett med Magnus Eriksson på och ett med Albrekt av Mecklenburg. Det tredje har jag inte undersökt.

Ragnar Sigsjö vet inte exakt hur gammalt altaret är men gissar på 1200-tal.

– Det här tyder på att det finns ett och annat under altarskivorna i andra kyrkor.

Allt ska nu läggas tillbaka i altaret igen och om Svante Tibell får som han vill så ska det kunna beskådas av allmänheten.

– Vi tycker att det vore fantastiskt för kyrkan om man kunde ordna med ett kikhål in i altaret, med belysning. Jag skulle också tycka att det vore spännande att öppna blykapseln men det är upp till länsstyrelsen.

Svante Tibell från Göteborg har letat efter den äldre Västgötalagen i Kungslena kyrka i tio år. Han är övertygad om att den finns någonstans, men inte helt säkert i kyrkan. Där har han nu letat på alla tänkbara ställen.

Öppnade altaret

Nyligen var det dags igen. Då undersökte han och arkeologen Bengt Nordqvist altaret på nytt. Kyrkokonsulten Ragnar Sigsjö deltog som expert. Redan 2006 undersökte de altaret med kamera men tekniken har sedan dess förbättrats.

De lyfte upp altarskivan och gjorde ett flertal intressanta fynd, bland annat en bokpärm av tunna träskivor.

– Vi vet inte åldern på den, men den kan höra till Västgötalagen. Vår tanke är att datera den, säger Svante Tibell.

– Jag kommer inte att ge upp. Det är bekräftat, och sant, att de hittade något under renoveringen 1863–64. Men det är svårt att säga om den finns i kyrkan, den kan ha flyttats till en annan plats.

Teoretiskt en lagtext

Ragnar Sigsjö tycker att undersökningarna i Kungslena är väldigt intressanta och han tycker att det är roligt att amatörer engagerar sig i arbetet. När det gäller pärmen bedömer han att två tredjedelar av den låg i altaret och baserat på utseendet härstammar den från medeltiden.

– Jag har ingen aning om vad den har hört till. Teoretiskt sett kan det vara en lagtext.

Det som Ragnar Sigsjö tycker är än mer intressant är den relikgömma, med en förmodad relik, som man hittade. Relikgömmor var från början öppningar i altaret men i Kungslena hade den blivit igenmurad.

– Vi hittade en ihopknycklad blyplåt, något mindre än en pingisboll. Blyet ger en klar association till en relikgömma som kan rymma en benbit eller en nagel. Jag skulle inte bli förvånad om reliken är kvar och trots blyet finns det möjligheter till röntgen.

För allmänheten?

Under stora mängder musbajs hittades också en söndertuggad psalmbok från 1700- eller 1800-talet, och tre mynt.

– Det var brakteater, alltså ensidigt präglade mynt, som har lagts dit som offergåvor. Två var från 1300-talet, ett med Magnus Eriksson på och ett med Albrekt av Mecklenburg. Det tredje har jag inte undersökt.

Ragnar Sigsjö vet inte exakt hur gammalt altaret är men gissar på 1200-tal.

– Det här tyder på att det finns ett och annat under altarskivorna i andra kyrkor.

Allt ska nu läggas tillbaka i altaret igen och om Svante Tibell får som han vill så ska det kunna beskådas av allmänheten.

– Vi tycker att det vore fantastiskt för kyrkan om man kunde ordna med ett kikhål in i altaret, med belysning. Jag skulle också tycka att det vore spännande att öppna blykapseln men det är upp till länsstyrelsen.