24 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:01

Öppnade altaret utan tillstånd

FELAKTIGHET

Undersökningen i Kungslena kyrka skedde utan tillstånd från länsstyrelsen, något som församlingen måste ha.

Antikvarie Eivind Claesson på länsstyrelsens kulturmiljöenhet har begärt in en rapport från undersökningen, och den fick han av arkeolog Bengt Nordqvist under fredagen.

– Den här undersökningen gjorde de på eget bevåg. De trodde att de hade tillstånd men det hade de inte. Nu ska vi göra en bedömning av det här och eventuellt kan det bli aktuellt med åtalsanmälan.

Undersökningen i Kungslena kyrka skedde utan tillstånd från länsstyrelsen, något som församlingen måste ha.

Antikvarie Eivind Claesson på länsstyrelsens kulturmiljöenhet har begärt in en rapport från undersökningen, och den fick han av arkeolog Bengt Nordqvist under fredagen.

– Den här undersökningen gjorde de på eget bevåg. De trodde att de hade tillstånd men det hade de inte. Nu ska vi göra en bedömning av det här och eventuellt kan det bli aktuellt med åtalsanmälan.