26 jan 2015 16:00

29 jan 2015 06:00

Slet av hälsena - fick benet gipsat

En man sökte vård akut för en hälseneskada.

Mannen trodde den var av och ville ha en röntgenundersökning, men fick svaret vid Skaraborgs sjukhus ortopedklinik att det inte ingår i rutinerna. Läkaren undersökte skadan, gipsade benet och foten. Vid återbesöket tre veckor senare visade det sig att hälsenan var av. Patienten menade att allt fördröjts med tre veckor. Ivo ger Skas kritik och menar att man borde ha lyssnat på patienten.

Mannen trodde den var av och ville ha en röntgenundersökning, men fick svaret vid Skaraborgs sjukhus ortopedklinik att det inte ingår i rutinerna. Läkaren undersökte skadan, gipsade benet och foten. Vid återbesöket tre veckor senare visade det sig att hälsenan var av. Patienten menade att allt fördröjts med tre veckor. Ivo ger Skas kritik och menar att man borde ha lyssnat på patienten.