27 jan 2015 15:14

29 jan 2015 06:01

"Det krävs en förbättrad matchning"

SKÖVDE: Lunchseminarium kring arbetsmarknaden

Bättre matchning på arbetsmarknaden och sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Det var de två viktigaste budskapen när Svenskt Näringsliv anordnade lunchseminarium i Skövde i går.

I regeringens vårproposition föreslår man att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Något som får kritik av Svenskt Näringsliv.

– Det slår mot företagen och är något vi vänder oss starkt emot. På kort sikt kan det påverka tiotusentals ungas möjligheter att få jobb, säger Edward Hamilton som är expert på arbetsmarknadsenheten hos Svenskt Näringsliv.

– Det finns högt uppsatta mål om att få lägst arbetslöshet i EU 2020 och då känns det märkligt att inleda med det här. Det är företagen som är jobbskaparna.

Han var i går i Skövde och talade i samband med ett lunchseminarium där Svenskt Näringslivs medlemsföretag var inbjudna men också politiker.

Samarbete

Förutom arbetsgivaravgifter diskuterades Arbetsförmedlingen och företag­ens rekryteringar. Ett förhållande där det krävs bättre matchning, menar Hamilton.

– I nuläget misslyckas var fjärde rekryteringsförsök samtidigt som antalet anmälda jobb från företagen ökat med 40 procent. För att förbättra Arbetsförmedlingen måste man ha en bättre matchning.

Hur ska det gå till konkret?

– Framförallt handlar det om hur man arbetar med företagskontakter. I nuläget står Arbetsförmedlingen för långt ifrån företagen. Kan man hitta ett bättre samarbete kan man få ut mer för skattepengarna.

I regeringens vårproposition föreslår man att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Något som får kritik av Svenskt Näringsliv.

– Det slår mot företagen och är något vi vänder oss starkt emot. På kort sikt kan det påverka tiotusentals ungas möjligheter att få jobb, säger Edward Hamilton som är expert på arbetsmarknadsenheten hos Svenskt Näringsliv.

– Det finns högt uppsatta mål om att få lägst arbetslöshet i EU 2020 och då känns det märkligt att inleda med det här. Det är företagen som är jobbskaparna.

Han var i går i Skövde och talade i samband med ett lunchseminarium där Svenskt Näringslivs medlemsföretag var inbjudna men också politiker.

Samarbete

Förutom arbetsgivaravgifter diskuterades Arbetsförmedlingen och företag­ens rekryteringar. Ett förhållande där det krävs bättre matchning, menar Hamilton.

– I nuläget misslyckas var fjärde rekryteringsförsök samtidigt som antalet anmälda jobb från företagen ökat med 40 procent. För att förbättra Arbetsförmedlingen måste man ha en bättre matchning.

Hur ska det gå till konkret?

– Framförallt handlar det om hur man arbetar med företagskontakter. I nuläget står Arbetsförmedlingen för långt ifrån företagen. Kan man hitta ett bättre samarbete kan man få ut mer för skattepengarna.