28 jan 2015 15:16

29 jan 2015 06:00

Fick avslag på vindkraftspark

BESLUT

Vallebygdens vind AB får avslag från Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen I Västra Götalands län på sin ansökan om att få bygga en vindkraftspark på Nordbillingen i Skara kommun.

Enligt beslutet finns det flera skäl som talar för den sökta vindkraftsetableringen. Men skälen mot etablering överväger, eftersom det inte är tillräckligt säkert att vindkraftverk i det aktuella området kan drivas utan fara för skyddsvärda sträckande fågelarter.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Vallebygdens vind AB får avslag från Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen I Västra Götalands län på sin ansökan om att få bygga en vindkraftspark på Nordbillingen i Skara kommun.

Enligt beslutet finns det flera skäl som talar för den sökta vindkraftsetableringen. Men skälen mot etablering överväger, eftersom det inte är tillräckligt säkert att vindkraftverk i det aktuella området kan drivas utan fara för skyddsvärda sträckande fågelarter.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.