28 jan 2015 19:03

29 jan 2015 06:01

Fler bostäder på Hasslum

SKÖVDE

Fler bostäder är på gång på Hasslum. Förslaget till detaljplan för etapp tre innebär 22 tomter för friliggande enfamiljshus och 19 tomter för radhus eller något färre för parhus eller kedjehus (de tar större plats). Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, sa ja till detta. En detaljplan för utökning i Timboholm antogs också av ksau.

– Den här detaljplanen möjliggör då för verksamheter där att kunna utöka, nu försvinner det sista av den gamla Öm-vägen, säger Leif Walterum, förste vice ordförande (C) i ksau.

Båda ärendena ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Fler bostäder är på gång på Hasslum. Förslaget till detaljplan för etapp tre innebär 22 tomter för friliggande enfamiljshus och 19 tomter för radhus eller något färre för parhus eller kedjehus (de tar större plats). Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, sa ja till detta. En detaljplan för utökning i Timboholm antogs också av ksau.

– Den här detaljplanen möjliggör då för verksamheter där att kunna utöka, nu försvinner det sista av den gamla Öm-vägen, säger Leif Walterum, förste vice ordförande (C) i ksau.

Båda ärendena ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.