28 jan 2015 18:00

29 jan 2015 06:00

Fler sjukskrivna i Skaraborg

SJUKSKRIVNING

Sjukpenningtalet ökade under december 2014, jämfört med samma månad året innan. Snittet i Skaraborg var 11,6 dagar medan det var 10,4 samma månad 2013. Kvinnorna låg på 15,4 dagar och männens snitt var åtta.

Tidaholm har högst sjukpenningtal i Skaraborg med 14,4 dagar, varav kvinnorna låg på 19,0.

Skövde (9,9) ligger lägst. Kvinnorna i staden hade ett snitt på 13,7 och männen hade 6,4.

Mariestad hade 12,0 i snitt.

Sjukpenningtalet ökade under december 2014, jämfört med samma månad året innan. Snittet i Skaraborg var 11,6 dagar medan det var 10,4 samma månad 2013. Kvinnorna låg på 15,4 dagar och männens snitt var åtta.

Tidaholm har högst sjukpenningtal i Skaraborg med 14,4 dagar, varav kvinnorna låg på 19,0.

Skövde (9,9) ligger lägst. Kvinnorna i staden hade ett snitt på 13,7 och männen hade 6,4.

Mariestad hade 12,0 i snitt.