28 jan 2015 11:25

29 jan 2015 06:01

Förundersökning om blodvatten nedlagd

Förundersökningen om misstänkt miljöbrott gällande Skövde slakteris utsläpp av blodvatten i Mörkebäcken är nedlagd. Det har kammaråklagare Jörgen Lindberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmål beslutat.

Det var i slutet av april 2015 som Skövde slakteri drabbades av en driftstörning som ledde till ett utsläpp av blodvatten i Mörkebäcken. Utsläppet orsakades av en rad tekniska fel vid en bassäng med processavloppsvatten, där nivågivare, larm och pump inte fungerade när bassängen bräddade över och rann ut i dagvattenledningarna förbi en trasig betongplugg.

Att slakteriet inte slog larm om incidenten förrän efter tre dagar, bidrog till att tillsynsmyndigheten Miljösamverkan östra Skaraborg i maj lämnade in en åtalsanmälan om misstanke om miljöbrott mot företaget.

Nu har kammaråklagare Jörgen Lindberg fattat beslut om att förundersökningen ska läggas ner. I en skrivelse till Miljösamverkan östra Skaraborg säger han att det inte längre finns skäl att fullfölja utredningen. ”På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att brott föreligger. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt” framför han i skrivelsen.

Det är enligt Lindberg klarlagt att en okänd volym processavloppsvatten, så kallat blodsvatten, har släppts ut från Skövde slakteri i slutet av april förra året. ”Vidare får antas att utsläppet orsakats genom fel på en nivågivare. det finns inga uppgifter om hur länge utsläppet pågått eller omfattningen på detta”.

Sammantaget bedömer därför Lindberg att det inte finns förutsättningar att konstatera varken att utsläppet orsakats genom straffbar oaktsamhet eller att utsläppet i sig varit av sådan omfattning att det medfört tillräckligt skadlid förorening för att utgöra ett miljöbrott.

Det var i slutet av april 2015 som Skövde slakteri drabbades av en driftstörning som ledde till ett utsläpp av blodvatten i Mörkebäcken. Utsläppet orsakades av en rad tekniska fel vid en bassäng med processavloppsvatten, där nivågivare, larm och pump inte fungerade när bassängen bräddade över och rann ut i dagvattenledningarna förbi en trasig betongplugg.

Att slakteriet inte slog larm om incidenten förrän efter tre dagar, bidrog till att tillsynsmyndigheten Miljösamverkan östra Skaraborg i maj lämnade in en åtalsanmälan om misstanke om miljöbrott mot företaget.

Nu har kammaråklagare Jörgen Lindberg fattat beslut om att förundersökningen ska läggas ner. I en skrivelse till Miljösamverkan östra Skaraborg säger han att det inte längre finns skäl att fullfölja utredningen. ”På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att brott föreligger. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt” framför han i skrivelsen.

Det är enligt Lindberg klarlagt att en okänd volym processavloppsvatten, så kallat blodsvatten, har släppts ut från Skövde slakteri i slutet av april förra året. ”Vidare får antas att utsläppet orsakats genom fel på en nivågivare. det finns inga uppgifter om hur länge utsläppet pågått eller omfattningen på detta”.

Sammantaget bedömer därför Lindberg att det inte finns förutsättningar att konstatera varken att utsläppet orsakats genom straffbar oaktsamhet eller att utsläppet i sig varit av sådan omfattning att det medfört tillräckligt skadlid förorening för att utgöra ett miljöbrott.