29 jan 2015 07:00

29 jan 2015 07:00

Oklar handläggning av Cementaärendet

Mark- och miljööverdomstolen har ännu inte beslutat om man ska fortsätta handlägga prövningen av Cementadomen eller återförvisa den till mark- och miljödomstolen. Sakägarnas inställning ska vara hos domstolen senast i nästa vecka.

Domen från mark- och miljödomstolen i maj stoppade Cementas kalkstensbrytningar efter att nuvarande tillstånd löpt ut 2017. Cementa överklagade och fick i september prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Men trots att det gått fyra månader har det inte fattats något beslut om den fortsatta handläggningen.

– Antingen fortsätter vi förhandlingen här, eller så blir det en helt ny förhandling och då återförvisas ärendet till mark- och miljödomstolen. Det har ju tillkommit viss ny utredning i ärendet, säger Joakim Edvinsson, hovrättsfiskal.

Sakägarna har fått yttra sig över Cementas senaste yttrande och inställningen till den fortsatta handläggningen.

– Deras yttrande ska vara inne i nästa vecka. Vi fattar inget beslut innan vi fått deras synpunkter.

Domen från mark- och miljödomstolen i maj stoppade Cementas kalkstensbrytningar efter att nuvarande tillstånd löpt ut 2017. Cementa överklagade och fick i september prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Men trots att det gått fyra månader har det inte fattats något beslut om den fortsatta handläggningen.

– Antingen fortsätter vi förhandlingen här, eller så blir det en helt ny förhandling och då återförvisas ärendet till mark- och miljödomstolen. Det har ju tillkommit viss ny utredning i ärendet, säger Joakim Edvinsson, hovrättsfiskal.

Sakägarna har fått yttra sig över Cementas senaste yttrande och inställningen till den fortsatta handläggningen.

– Deras yttrande ska vara inne i nästa vecka. Vi fattar inget beslut innan vi fått deras synpunkter.