30 jan 2015 05:00

30 jan 2015 08:16

Arbetsmiljön i hemtjänsten oroar

SKÖVDE: Tung belastning för distriktssköterskor

Arbetssituationen för distriktssköterskorna inom hemtjänsten är mycket ansträngd. Nu ska Vårdförbundet träffa ansvariga hos kommunen för att diskutera arbetsmiljön.

– Den måste förbättras, säger Leif Lindsten, Vårdförbundet.

Det finns ett 40-tal distriktssköterskor inom hemtjänsten i kommunen. En av dem skrev en insändare i SLA på onsdagen.

Där beskrivs en jobbig och stressig arbetssituation som i allt större utsträckning innebär administrativt arbete och medicindelning, bland annat beroende på att de så kallade Apodoserna, där läkemedel delas via apotek, minskas.

Det talas också om mindre tid med patienterna och distriktssköterskan uttrycker dessutom oro för arbetsmiljön.

Facket håller med

Leif Lindsten, Vårdförbundet Skövde, säger att man instämmer i det distriktssköterskan säger i insändaren om deras arbetssituation.

– Hon beskriver arbetssituationen som de har i dag, så är det, säger Lindsten.

Vårdförbundet får till och från signaler från medlemmarna att en del inte orkar, att de inte står ut med arbetssituationen. Därför hade Vårdförbundet i slutet av förra året ett möte med arbetsgivaren, Skövde kommun.

– Därefter vidtogs vissa åtgärder som tillfälligt förbättrade arbetssituationen för sjuksköterskorna inom hemsjukvården.

Men Vårdförbundet är ute efter mer genomgripande, långsiktiga, lösningar.

Ställer krav

Men exakt vilka krav förbundet har för att arbetsmiljön för sköterskorna ska förbättras, vill Lindsten inte avslöja i nuläget.

– Nej, med hänsyn till att vi ska träffa ledningen för omvårdnadssektorn inom kort och diskutera den ansträngda arbetsmiljön, vill jag inte göra det.

Vårdförbundet har inte anmält ärendet till Arbetsmiljöverket, men det är en möjlighet man har om man inte får gehör för sina krav hos arbetsgivaren. Om det är något som Vårdförbundet har övervägt vill Lindsten inte kommentera.

Det finns ett 40-tal distriktssköterskor inom hemtjänsten i kommunen. En av dem skrev en insändare i SLA på onsdagen.

Där beskrivs en jobbig och stressig arbetssituation som i allt större utsträckning innebär administrativt arbete och medicindelning, bland annat beroende på att de så kallade Apodoserna, där läkemedel delas via apotek, minskas.

Det talas också om mindre tid med patienterna och distriktssköterskan uttrycker dessutom oro för arbetsmiljön.

Facket håller med

Leif Lindsten, Vårdförbundet Skövde, säger att man instämmer i det distriktssköterskan säger i insändaren om deras arbetssituation.

– Hon beskriver arbetssituationen som de har i dag, så är det, säger Lindsten.

Vårdförbundet får till och från signaler från medlemmarna att en del inte orkar, att de inte står ut med arbetssituationen. Därför hade Vårdförbundet i slutet av förra året ett möte med arbetsgivaren, Skövde kommun.

– Därefter vidtogs vissa åtgärder som tillfälligt förbättrade arbetssituationen för sjuksköterskorna inom hemsjukvården.

Men Vårdförbundet är ute efter mer genomgripande, långsiktiga, lösningar.

Ställer krav

Men exakt vilka krav förbundet har för att arbetsmiljön för sköterskorna ska förbättras, vill Lindsten inte avslöja i nuläget.

– Nej, med hänsyn till att vi ska träffa ledningen för omvårdnadssektorn inom kort och diskutera den ansträngda arbetsmiljön, vill jag inte göra det.

Vårdförbundet har inte anmält ärendet till Arbetsmiljöverket, men det är en möjlighet man har om man inte får gehör för sina krav hos arbetsgivaren. Om det är något som Vårdförbundet har övervägt vill Lindsten inte kommentera.