31 jan 2015 06:00

31 jan 2015 06:00

Fritidsgårdar kan räddas

NYHETER: Nytt förslag om hotade fritidsgårdar

Det kan bli fritidsgårdarna i Hentorp och Lunden som stängs – inte de i Stöpen och Väring.
På tisdag tar kultur- och fritidsnämnden ställning till det nya förslaget.

Fritidsnämnden skulle i december ta ställning till ett förslag om att stänga fyra fritidsgårdar i år – det handlade om Lunden, Hentorp, Väring och Stöpen. Men politikerna i Alliansen var inte beredda att klubba förslaget direkt och istället beslutades det att det skulle skickas tillbaka till förvaltningen för en fördjupad utredning.

– Vi tyckte inte att det förslaget innehöll tillräckligt mycket fakta om konsekvenserna, därför återremitterade vi det, säger Kaj-Eve Enroth (FP) ordförande i den nya kultur- och fritidsnämnden.

Nytt förslag

Nu har tjänstemännen gjorde en djupare analys och kommit fram till ett nytt förslag som ledamöterna i kultur- och fritidsförvaltningen har att ta ställning till på tisdag.

Nu är det inte fyra, utan två, fritidsgårdar, som föreslås stänga. Stöpen och Väring räddas och i stället läggs Lunden och Hentorp ner.

– Det är ju fortfarande ett förslag som vi inte har tagit ställning till så jag kan inte säga så mycket om det, men det är väl klart att det känns mer naturligt att lägga ner Lunden och Hentorp, säger Kaj-Eve Enroth till SLA.

– Ungdomarna i Hentorp har nära till fritidsgården i Skultorp och ungdomens hus, Nyeport, och ungdomarna i Lunden kan också lättare ta sig till Nyeport och åker redan i dag i stor utsträckning till Ryd.

Det är värre för ungdomarna i Stöpen och Väring – de har knappast cykelavstånd till fritidsgårdarna inne i staden.

Reaktioner

– Därför känns det som att stänga Lunden och Hentorp inte drabbar ungdomarna lika hårt. Men det är fortfarande bara ett förslag, jag gissar att det kommer att bli diskussioner på tisdag.

När det i det första skedet talades om stängning av alla fyra blev det starka reaktioner från boende i Väring och Stöpen. Men reaktionerna har inte påverkat, säger Enroth.

– Det tycker jag inte, vi tog ju aldrig ställning till det första förslaget.

Stängningen av fritidsgårdar är inte tänkt som en besparing utan görs i syfte att stärka övriga fritidsgårdar. Befintlig personal ska placeras på övriga fritidsgårdar eller på ungdomens hus, Nyeport.

Nedläggningen ska ske inom kort.

Fritidsnämnden skulle i december ta ställning till ett förslag om att stänga fyra fritidsgårdar i år – det handlade om Lunden, Hentorp, Väring och Stöpen. Men politikerna i Alliansen var inte beredda att klubba förslaget direkt och istället beslutades det att det skulle skickas tillbaka till förvaltningen för en fördjupad utredning.

– Vi tyckte inte att det förslaget innehöll tillräckligt mycket fakta om konsekvenserna, därför återremitterade vi det, säger Kaj-Eve Enroth (FP) ordförande i den nya kultur- och fritidsnämnden.

Nytt förslag

Nu har tjänstemännen gjorde en djupare analys och kommit fram till ett nytt förslag som ledamöterna i kultur- och fritidsförvaltningen har att ta ställning till på tisdag.

Nu är det inte fyra, utan två, fritidsgårdar, som föreslås stänga. Stöpen och Väring räddas och i stället läggs Lunden och Hentorp ner.

– Det är ju fortfarande ett förslag som vi inte har tagit ställning till så jag kan inte säga så mycket om det, men det är väl klart att det känns mer naturligt att lägga ner Lunden och Hentorp, säger Kaj-Eve Enroth till SLA.

– Ungdomarna i Hentorp har nära till fritidsgården i Skultorp och ungdomens hus, Nyeport, och ungdomarna i Lunden kan också lättare ta sig till Nyeport och åker redan i dag i stor utsträckning till Ryd.

Det är värre för ungdomarna i Stöpen och Väring – de har knappast cykelavstånd till fritidsgårdarna inne i staden.

Reaktioner

– Därför känns det som att stänga Lunden och Hentorp inte drabbar ungdomarna lika hårt. Men det är fortfarande bara ett förslag, jag gissar att det kommer att bli diskussioner på tisdag.

När det i det första skedet talades om stängning av alla fyra blev det starka reaktioner från boende i Väring och Stöpen. Men reaktionerna har inte påverkat, säger Enroth.

– Det tycker jag inte, vi tog ju aldrig ställning till det första förslaget.

Stängningen av fritidsgårdar är inte tänkt som en besparing utan görs i syfte att stärka övriga fritidsgårdar. Befintlig personal ska placeras på övriga fritidsgårdar eller på ungdomens hus, Nyeport.

Nedläggningen ska ske inom kort.