01 feb 2015 21:26

01 feb 2015 21:26

20 år i Nordeas tjänst

Hans Dalborg har gett en ny bok

Nordeas tidigare vd och styrelseordförande Hans Dalborg fanns på plats när banken höll regiondag under lördagen. Där berättade han om sin bok Ansvarets sköna börda och SLA fick en pratstund med honom.

Ansvarets sköna börda är namnet på Hans Dalborgs bok som gav ut i höstas. Namnet grundar sig i Dalborgs tro på människan och hans ståndpunkt att alla mår bra av ansvar.

– Alla från lilla tjejen som vår välja kläder själv till högsta chefen för ett stort företag växer av att känna ett ansvar och blir berikade som människor, säger Dalborg och menar att en ledares största uppgift är att inge hopp.

– Det är skillnad på att vara chef och vara en ledare, en chef måste du följa men en ledare vill du följa.

I boken beskriver Hans Dalborg de 20 åren i Nordeas tjänst, som han steg in i 1991 då namnet var Nordbanken och både landet och banken var i kris. När han tog tjänsten insåg han inte fullt ut hur illa det var, men även om han gjort det, menar han att han skulle tackat ja.

– Det hade jag nog gjort av ren äventyrslystnad eftersom jag då hade ett tryggt jobb inom Skandiakoncernen och kände att jag behövde gå vidare, menar han.

Fusioner

Det Dalborg är mest stolt över under sina år är de fusioner som han varit med och drivit fram.

– Tyvärr gick ju aldrig fusionen med SE-banken igenom, men istället kunde vi ju få ihop en fusion med tre andra stora nordiska banker, vilket också blev lyckosamt.

Ansvarets sköna börda är namnet på Hans Dalborgs bok som gav ut i höstas. Namnet grundar sig i Dalborgs tro på människan och hans ståndpunkt att alla mår bra av ansvar.

– Alla från lilla tjejen som vår välja kläder själv till högsta chefen för ett stort företag växer av att känna ett ansvar och blir berikade som människor, säger Dalborg och menar att en ledares största uppgift är att inge hopp.

– Det är skillnad på att vara chef och vara en ledare, en chef måste du följa men en ledare vill du följa.

I boken beskriver Hans Dalborg de 20 åren i Nordeas tjänst, som han steg in i 1991 då namnet var Nordbanken och både landet och banken var i kris. När han tog tjänsten insåg han inte fullt ut hur illa det var, men även om han gjort det, menar han att han skulle tackat ja.

– Det hade jag nog gjort av ren äventyrslystnad eftersom jag då hade ett tryggt jobb inom Skandiakoncernen och kände att jag behövde gå vidare, menar han.

Fusioner

Det Dalborg är mest stolt över under sina år är de fusioner som han varit med och drivit fram.

– Tyvärr gick ju aldrig fusionen med SE-banken igenom, men istället kunde vi ju få ihop en fusion med tre andra stora nordiska banker, vilket också blev lyckosamt.