02 feb 2015 17:30

02 feb 2015 17:34

Elever lär om livet i hägn

Hur djurparksdjur beter sig kan man nu lära sig på distans vid Högskolan i Skövde. ”Djurparkens biologi och beteende anordnas i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Skara och Stiftelsen Nordens ark.

Första omgången av kursen startade i helgen och fokuserar på de problem som kan uppstå när djur får en begränsad yta att leva på. Förhoppningen är att man kan förebygga onormala beteenden. I kursen ska kursdeltagarna också lära sig de lagstiftningar och förordningar som rör djurparkers verksamhet. Kursen har haft 150 sökande till 40 platser. Hur kunskaper tillämpas i praktiken visas på Nordens ark där deltagarna lär sig hur hägn är uppbyggda för att stimulera djurens naturliga beteende. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.

Första omgången av kursen startade i helgen och fokuserar på de problem som kan uppstå när djur får en begränsad yta att leva på. Förhoppningen är att man kan förebygga onormala beteenden. I kursen ska kursdeltagarna också lära sig de lagstiftningar och förordningar som rör djurparkers verksamhet. Kursen har haft 150 sökande till 40 platser. Hur kunskaper tillämpas i praktiken visas på Nordens ark där deltagarna lär sig hur hägn är uppbyggda för att stimulera djurens naturliga beteende. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.