02 feb 2015 07:00

02 feb 2015 07:00

Föreläsning om sociala medier på Nyeport

Lev utan hashtag

Lev utan hashtag heter föreläsningen om sociala medier som hålls av Skövde ungdomsforums ordförande Pernilla Bolde, 19 år.

– Föreläsningen handlar om hur det är att vara ungdom idag och växa upp med sociala medier, säger hon till Uppslaget.

Den 16 februari kommer en dialogkväll att hållas på Nyeport. Det är Skövde ungdomsforum som arrangerar kvällen där Pernillas föreläsning kommer att äga rum. Föreläsningen kommer bland annat att handla om hennes väg från liten tjej till ordförande idag och hur sociala medier påverkat resan både negativt och positivt. Det kommer även att handla om hur vi idag styrs av en osynlig mall som formas av just våra sociala medier. Ett exempel på detta berättar Pernilla är alla fitnessbilder som dagligen publiceras på exempelvis instagram. Utöver Pernillas föreläsning kommer även en föreläsning om HBTQ att äga rum och den hålls av Karin Lånngström-Vinge.

– Om ni har vägarna förbi eller är intresserade av ämnet så kom gärna förbi, det är drop in och självklart gratis, säger Pernilla slutligen.

Den 16 februari kommer en dialogkväll att hållas på Nyeport. Det är Skövde ungdomsforum som arrangerar kvällen där Pernillas föreläsning kommer att äga rum. Föreläsningen kommer bland annat att handla om hennes väg från liten tjej till ordförande idag och hur sociala medier påverkat resan både negativt och positivt. Det kommer även att handla om hur vi idag styrs av en osynlig mall som formas av just våra sociala medier. Ett exempel på detta berättar Pernilla är alla fitnessbilder som dagligen publiceras på exempelvis instagram. Utöver Pernillas föreläsning kommer även en föreläsning om HBTQ att äga rum och den hålls av Karin Lånngström-Vinge.

– Om ni har vägarna förbi eller är intresserade av ämnet så kom gärna förbi, det är drop in och självklart gratis, säger Pernilla slutligen.