02 feb 2015 06:00

02 feb 2015 06:00

Lägre i tak på Tomtegården

SKÖVDE

Skövde kommun renoverar sina kök och turen har kommit till Tomtegården som nu har fått bygglov.

Byggnadsnämnden medger en avvikelse från bestämmelserna om krav på rumshöjd och säger ja till att sänka taket med sex centimeter. Det beror på att det, i det befintliga köket, var omöjligt att få in den nya ventilationen med den nuvarande takhöjden.

Skövde kommun renoverar sina kök och turen har kommit till Tomtegården som nu har fått bygglov.

Byggnadsnämnden medger en avvikelse från bestämmelserna om krav på rumshöjd och säger ja till att sänka taket med sex centimeter. Det beror på att det, i det befintliga köket, var omöjligt att få in den nya ventilationen med den nuvarande takhöjden.