02 feb 2015 06:00

02 feb 2015 06:00

Nej till utbyggnad av kulturhistoriskt värdefullt hus

SKÖVDE

JAK medlemsbank huserar i ett äldre hus på Vasagatan. Man har ansökt om bygglov för att kunna utöka lokalerna.

Avsikten var att bygga ett sammanträdesrum med glasad vägg på en befintlig balkong.

Byggnadsnämnden säger nej till det och hänvisar till husets kulturhistoriska värde och Skövde kommuns bevarandeplan. Ärendet har varit på remiss till Västergötlands museum där byggnadsantikvarien anser att den föreslagna åtgärden allvarligt skulle förvanska byggnadens karaktär.

JAK medlemsbank huserar i ett äldre hus på Vasagatan. Man har ansökt om bygglov för att kunna utöka lokalerna.

Avsikten var att bygga ett sammanträdesrum med glasad vägg på en befintlig balkong.

Byggnadsnämnden säger nej till det och hänvisar till husets kulturhistoriska värde och Skövde kommuns bevarandeplan. Ärendet har varit på remiss till Västergötlands museum där byggnadsantikvarien anser att den föreslagna åtgärden allvarligt skulle förvanska byggnadens karaktär.