03 feb 2015 21:00

03 feb 2015 21:01

Åtgärderna är inte tillräckliga

Lundens och Hentorps fritidsgårdar ska stängas. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden under tisdagen. Därmed får fritidsgårdarna i Stöpen och Väring vara kvar.

Frågan blev aktuell redan i december när fritidsnämnden skulle ta ställning till förslaget att stänga alla fyra nämnda fritidsgårdar. Men i stället för att klubba detta återremitterades frågan med motiveringen att konsekvenserna av en neddragning inte var kända.

Stängningen av fritidsgårdarna är inte tänkt som en besparing utan görs i syfte att stärka övriga åtta fritidsgårdar. Ingen personal kommer att tvingas jobba ensamma och får jobba på övriga fritidsgårdar eller på ungdomens hus, Nyeport.

Trots det färska beslutet att stänga de två fritidsgårdarna så öppnar ordföranden Kaj-Eve Enroth, FP, för ytterligare förändringar. Resurserna räcker inte till.

– Egentligen behöver det göras ännu mer. Det räcker inte att lägga ner de här två fritidsgårdarna.

Nu har enhetschefer fått i uppdrag att utreda framtida den framtida fritidsverksamheten.

Vad detta kan innebära vill Kaj-Eve inte gå in på.

Kan fler fritidsgårdar få slå igen ändå i slutändan?

– Det finns inte samma naturliga möjligheter att lägga ner andra. Då är man inne och tafsar på ytterområdena.

Mindre resurser till befintliga fritidsgårdar?

– Vet inte. Det kan hända att vi får begära mer pengar. Jag vill inte spekulera i fler neddragningar.

Alliansen var eniga i beslutet, S deltog inte i beslutet.

Frågan blev aktuell redan i december när fritidsnämnden skulle ta ställning till förslaget att stänga alla fyra nämnda fritidsgårdar. Men i stället för att klubba detta återremitterades frågan med motiveringen att konsekvenserna av en neddragning inte var kända.

Stängningen av fritidsgårdarna är inte tänkt som en besparing utan görs i syfte att stärka övriga åtta fritidsgårdar. Ingen personal kommer att tvingas jobba ensamma och får jobba på övriga fritidsgårdar eller på ungdomens hus, Nyeport.

Trots det färska beslutet att stänga de två fritidsgårdarna så öppnar ordföranden Kaj-Eve Enroth, FP, för ytterligare förändringar. Resurserna räcker inte till.

– Egentligen behöver det göras ännu mer. Det räcker inte att lägga ner de här två fritidsgårdarna.

Nu har enhetschefer fått i uppdrag att utreda framtida den framtida fritidsverksamheten.

Vad detta kan innebära vill Kaj-Eve inte gå in på.

Kan fler fritidsgårdar få slå igen ändå i slutändan?

– Det finns inte samma naturliga möjligheter att lägga ner andra. Då är man inne och tafsar på ytterområdena.

Mindre resurser till befintliga fritidsgårdar?

– Vet inte. Det kan hända att vi får begära mer pengar. Jag vill inte spekulera i fler neddragningar.

Alliansen var eniga i beslutet, S deltog inte i beslutet.

  • Rikard Jansson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.