03 feb 2015 22:00

06 feb 2015 11:03

Dataspel ökar attraktionen

Satsningen på dataspel i Skövde lyfts i en ny rapport fram som ett gott exempel på något som bidrar till ökad regional konkurrens- och attraktionskraft.

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. Så heter Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, nya rapport. Fyra områden har identifierats som centrala i det fortsatta arbetet för ökad regional konkurrens- och attraktionskraft: Spetsområden, stödsystem, strategisk omvärldsanalys samt samarbete och ledarskap.

Enligt ett pressmeddelande uppmärksammar rapporten att ett mindre antal regioner har utvecklat spetskompetens inom nya områden. Dit hör dataspelsutvecklingen i Skövde. Fokusering och långsiktighet har attraherat Microsoft och Västra Götalandsregionen har valt att långsiktigt bygga vidare på den satsning som Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Gothia Science Park initierade redan för tio år sedan inom dataspel. I juni beviljade VG-regionen ett samverkansprojekt som syftar till att regionen under paraplyet Sweden Game Arena ska bli ledande inom Europa på dataspel.

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. Så heter Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, nya rapport. Fyra områden har identifierats som centrala i det fortsatta arbetet för ökad regional konkurrens- och attraktionskraft: Spetsområden, stödsystem, strategisk omvärldsanalys samt samarbete och ledarskap.

Enligt ett pressmeddelande uppmärksammar rapporten att ett mindre antal regioner har utvecklat spetskompetens inom nya områden. Dit hör dataspelsutvecklingen i Skövde. Fokusering och långsiktighet har attraherat Microsoft och Västra Götalandsregionen har valt att långsiktigt bygga vidare på den satsning som Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Gothia Science Park initierade redan för tio år sedan inom dataspel. I juni beviljade VG-regionen ett samverkansprojekt som syftar till att regionen under paraplyet Sweden Game Arena ska bli ledande inom Europa på dataspel.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.