03 feb 2015 10:01

03 feb 2015 10:02

Dömdes för olaga hot - överklagar till HD

En kvinna dömdes för olaga hot och ofredande efter att bland annat anklagat en granne för sexuella trakasserier. Kvinnan överklagade tingsrättsdomen till hovrätten som nekade henne prövningstillstånd. Nu överklagar hon till Högsta domstolen.

Den 42-åriga Skövdekvinnan dömdes i höstas till 80 dagsböter för fyra fall av ofredande och ett olaga hot. Kvinnan dömdes av Skaraborgs tingsrätt i Skövde för att hon ska ha ofredat bland annat grannar i ett bostadsområde i Skövde.

Hon skulle ha skrikit otrevligheter mot grannarna och hotat dem. En av grannarna fick veta att han skulle ”passa sig” och att hon kände folk som kunde göra honom illa. En annan granne anklagade hon skrikande för sexuella trakasserier och hon sade också att hon skulle anmäla honom för det. Hon ska också ha spottat på honom.

Åklagaren ansåg att gärningarna var en del av ett systematiskt ofredande av grannarna.

Kvinnan har hela tiden förnekat de brott hon åtalats och senare även dömdes för. Därför överklagade hon tingsrättens dom till hovrätten. Hon ville frikännas, men i samma ärende överklagade också åklagaren i ärendet, vice chefsåklagare Marianne Aldén, och yrkade att kvinnan i stället borde dömas till fängelse.

Men hovrätten, som måste ge prövningstillstånd för ärenden där personer dömts till böter, nekade i december förra året kvinnan en ny prövning. Hovrätten ansåg inte att det fanns skäl att meddela prövningstillstånd. Detta innebar att tingsrättens dom i ärendet stod fast.

Men kvinnan var inte nöjd heller med det beslutet och har nu därför gått ett steg till – hon överklagar hovrättens nej till prövningstillstånd till Högsta domstolen, HD.

Kvinnans offentlige försvarare, Skövdeadvokaten Peter Stierna, säger att ärendet överklagas ”på min huvudmans uttryckliga begäran”. Kvinnan yrkar att HD meddelar henne prövningstillstånd och därefter beslutar om att hennes överklagande ska medges prövningstillstånd i hovrätten.

Den 42-åriga Skövdekvinnan dömdes i höstas till 80 dagsböter för fyra fall av ofredande och ett olaga hot. Kvinnan dömdes av Skaraborgs tingsrätt i Skövde för att hon ska ha ofredat bland annat grannar i ett bostadsområde i Skövde.

Hon skulle ha skrikit otrevligheter mot grannarna och hotat dem. En av grannarna fick veta att han skulle ”passa sig” och att hon kände folk som kunde göra honom illa. En annan granne anklagade hon skrikande för sexuella trakasserier och hon sade också att hon skulle anmäla honom för det. Hon ska också ha spottat på honom.

Åklagaren ansåg att gärningarna var en del av ett systematiskt ofredande av grannarna.

Kvinnan har hela tiden förnekat de brott hon åtalats och senare även dömdes för. Därför överklagade hon tingsrättens dom till hovrätten. Hon ville frikännas, men i samma ärende överklagade också åklagaren i ärendet, vice chefsåklagare Marianne Aldén, och yrkade att kvinnan i stället borde dömas till fängelse.

Men hovrätten, som måste ge prövningstillstånd för ärenden där personer dömts till böter, nekade i december förra året kvinnan en ny prövning. Hovrätten ansåg inte att det fanns skäl att meddela prövningstillstånd. Detta innebar att tingsrättens dom i ärendet stod fast.

Men kvinnan var inte nöjd heller med det beslutet och har nu därför gått ett steg till – hon överklagar hovrättens nej till prövningstillstånd till Högsta domstolen, HD.

Kvinnans offentlige försvarare, Skövdeadvokaten Peter Stierna, säger att ärendet överklagas ”på min huvudmans uttryckliga begäran”. Kvinnan yrkar att HD meddelar henne prövningstillstånd och därefter beslutar om att hennes överklagande ska medges prövningstillstånd i hovrätten.