03 feb 2015 21:00

03 feb 2015 21:00

”Vi har flera system som reparerar oss”

Högskolan i Skövde och Borås genomför just nu ett gemensamt forskningsprojekt på åldrande och hälsa. Under tisdagen värvade man deltagare till forskningsprojektet i Skövde.

Många äldre hade samlats på Skövde Kulturhus för att lyssna på en föreläsning om åldrandets gåta som arrangerades av föreningen Aktiva seniorer. I samband med föreläsning erbjöds personer i åldersgruppen 70-95 år att delta i forskningsstudien kring just åldrande och hälsa. Studien omfattar enkät- och intervjufrågor och även salivprov, som används för att bedöma gener och ärftliga anlag.

Tvärvetenskapligt

Projektet har i nuläget tilldelats medel för forskningsstudier som omfattar 800 personer.

– Vi kommer ha de första resultaten innan 2015 är över och vi tror att hela projektet är i hamn om ett par år, säger Fredrik Ståhl, professor vid Högskolan i Borås.

– Projektet är väldigt intressant eftersom det är tvärvetenskapligt. Vi kollar på både upplevelsemässiga faktorer genom intervjuer men även på hårddata som gener, säger Ingrid Berg, professor vid Högskolan i Skövde.

Påverka system

Enligt Fredrik Ståhl finns det saker som tyder på att kroppen kan påverkas med olika metoder och att man därmed kan skjuta på själva åldrandeprocessen.

– Vi nöts inte ner på samma sätt som till exempel en bil. Vi har flera system som ständigt reparerar oss. Om vi kan påverka dessa system kan vi skjuta på sjukdomar kopplade till ålder, förklarar Fredrik.

Intresserade

Två som kommit för att lyssna på föreläsningen var Per och Anita Ramstedt och de är positiva till forskningen på åldrande.

– Det är ett angeläget ämne för vi är många som blir äldre i Sverige. Sen vill man ju själv leva så länge som möjligt, säger Anita.

– Vi var lite nyfikna eftersom vi har åldern inne. Vi kanske kommer delta i forskningsstudien men jag vill nog höra lite mer först, säger Per, strax innan föreläsningen.

Många äldre hade samlats på Skövde Kulturhus för att lyssna på en föreläsning om åldrandets gåta som arrangerades av föreningen Aktiva seniorer. I samband med föreläsning erbjöds personer i åldersgruppen 70-95 år att delta i forskningsstudien kring just åldrande och hälsa. Studien omfattar enkät- och intervjufrågor och även salivprov, som används för att bedöma gener och ärftliga anlag.

Tvärvetenskapligt

Projektet har i nuläget tilldelats medel för forskningsstudier som omfattar 800 personer.

– Vi kommer ha de första resultaten innan 2015 är över och vi tror att hela projektet är i hamn om ett par år, säger Fredrik Ståhl, professor vid Högskolan i Borås.

– Projektet är väldigt intressant eftersom det är tvärvetenskapligt. Vi kollar på både upplevelsemässiga faktorer genom intervjuer men även på hårddata som gener, säger Ingrid Berg, professor vid Högskolan i Skövde.

Påverka system

Enligt Fredrik Ståhl finns det saker som tyder på att kroppen kan påverkas med olika metoder och att man därmed kan skjuta på själva åldrandeprocessen.

– Vi nöts inte ner på samma sätt som till exempel en bil. Vi har flera system som ständigt reparerar oss. Om vi kan påverka dessa system kan vi skjuta på sjukdomar kopplade till ålder, förklarar Fredrik.

Intresserade

Två som kommit för att lyssna på föreläsningen var Per och Anita Ramstedt och de är positiva till forskningen på åldrande.

– Det är ett angeläget ämne för vi är många som blir äldre i Sverige. Sen vill man ju själv leva så länge som möjligt, säger Anita.

– Vi var lite nyfikna eftersom vi har åldern inne. Vi kanske kommer delta i forskningsstudien men jag vill nog höra lite mer först, säger Per, strax innan föreläsningen.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.