04 feb 2015 11:00

04 feb 2015 12:11

"Barn ska inte behöva googla sina problem"

Inför nätrastvakter men förbjud inga sidor på nätet i skolan.
– Det är kontraproduktivt, säger Ulf Silling som föreläste i Pingstkyrkan i går på temat ”unga, nätdroger och sociala medier”.

Föreläsningen ingår i en serie av tre som arrangeras av barn- och ungdomsavdelningen inom sektor socialtjänst.

Den första föreälsningen är till för de som vill veta vad barn och ungdomar har för sig på nätet och hur man som professionell ska göra för att få mer kontroll.

Drogföreläsningar

Droger är ett annat angeläget ämne. Den andra föreläsningen kommer att inrikta sig mot Spice och den tredje mot mot cannabis.

– Vi har haft en våg av spice under hösten. Men vi märker att ungdomarna drar öronen åt sig. Cannabis är den vanligaste drogen när man blir rädd för annat, som nu spice, säger drogförebyggande samordnare Therese Lagerin.

Ulf Silling uppmärksammade under sin föreläsning betydelsen av att tala ungdomarnas språk och att finnas till hands.

– Finns inte föräldrarna där så googlar de om sina problem. Får man brist på uppmärksamhet så kompenserar de med sina jämnåriga. Och kränkningar är ett besläktat problem om man inte mår så bra.

Som ett tecken på att man ska tala ungdomarnas språk så erbjöd deltagarna att ställa frågor anonymt till föreläsaren.

– Hur gör man det? Har ni mobilerna med kan ni ”kik”-a mig eller fråga på ask.fm.

Föreläsningen ingår i en serie av tre som arrangeras av barn- och ungdomsavdelningen inom sektor socialtjänst.

Den första föreälsningen är till för de som vill veta vad barn och ungdomar har för sig på nätet och hur man som professionell ska göra för att få mer kontroll.

Drogföreläsningar

Droger är ett annat angeläget ämne. Den andra föreläsningen kommer att inrikta sig mot Spice och den tredje mot mot cannabis.

– Vi har haft en våg av spice under hösten. Men vi märker att ungdomarna drar öronen åt sig. Cannabis är den vanligaste drogen när man blir rädd för annat, som nu spice, säger drogförebyggande samordnare Therese Lagerin.

Ulf Silling uppmärksammade under sin föreläsning betydelsen av att tala ungdomarnas språk och att finnas till hands.

– Finns inte föräldrarna där så googlar de om sina problem. Får man brist på uppmärksamhet så kompenserar de med sina jämnåriga. Och kränkningar är ett besläktat problem om man inte mår så bra.

Som ett tecken på att man ska tala ungdomarnas språk så erbjöd deltagarna att ställa frågor anonymt till föreläsaren.

– Hur gör man det? Har ni mobilerna med kan ni ”kik”-a mig eller fråga på ask.fm.

  • Rikard Jansson