04 feb 2015 17:45

04 feb 2015 17:54

Kommunal borgen för klubbstuga

Skövde KIK håller på att bygga en klubbstuga på Lillegården.

Föreningen har nu bett om kommunal borgen för ett banklån på två miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden tycker det är viktigt så att klubbstugan kan byggas klart. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige.

Föreningen har nu bett om kommunal borgen för ett banklån på två miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden tycker det är viktigt så att klubbstugan kan byggas klart. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige.