04 feb 2015 18:30

04 feb 2015 20:04

Tidig satsning på barn och ungdomar

Skolnämnden och utbildningsnämnden har slagits samman till en nämnd: Barn- och utbildningsnämnden. Det innebär också att det finns en ny verksamhetsplan med ett 0-19-årsperspektiv.

Den var upp i nämnden vid senaste sammanträdet. Satsningar på barn och ungdomar i tidiga år är något som det pekas på i planen.

– Av den anledningen har vi döpt om elevhälsan till barn- och elevhälsan, så att man redan i namnet hör att man riktar sig även till de yngre barnen. Vi hoppas komma ner i förskolan, det är inte lagstadgat, men vi tänker jobba utifrån det, säger Gustaf Olsson, sektorchef barn och utbildning.

Annat som prioriteras är ett ökat företagande, Ung företagsamhet, samt likvärdig tillgång till digitala läroverktyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den var upp i nämnden vid senaste sammanträdet. Satsningar på barn och ungdomar i tidiga år är något som det pekas på i planen.

– Av den anledningen har vi döpt om elevhälsan till barn- och elevhälsan, så att man redan i namnet hör att man riktar sig även till de yngre barnen. Vi hoppas komma ner i förskolan, det är inte lagstadgat, men vi tänker jobba utifrån det, säger Gustaf Olsson, sektorchef barn och utbildning.

Annat som prioriteras är ett ökat företagande, Ung företagsamhet, samt likvärdig tillgång till digitala läroverktyg.