04 feb 2015 05:00

04 feb 2015 05:00

Utbyggnaden av lokalerna stoppas

Friskis & Svettis i Skövde drabbas av en momssmäll på 840 000 kronor efter en skatterevision.

Nu tvingas föreningen stoppa sin satsning på att bygga ut anläggningen på Mariesjö.

Det är efter Skatteverkets revision i fjol som konsekvenserna nu blivit tydliga i ett omprövningsbeslut gällande beskattningsåren 2012 och 2013.

Upplägget går dock tillbaka till 2005 och flytten till Mariesjö. Enligt föreningens verksamhetschef Susann Lindelöf hade fastighetsägaren Mariesjö fastigheter AB som krav att hyra ut till ett momspliktigt bolag.

Föreningen bildade då ett helägt dotterbolag, Friskvakten AB som hyr lokalerna, men i sin tur sedan hyr ut till föreningen,

Har redan betalat

Skatteverket underkänner den konstruktionen och anser inte att bolaget är momspliktigt. Friskvaktens AB momsavdrag godkändes därför inte utan bolaget blev skyldigt att betala in 840 000 kronor i januari. Något som också har gjorts enligt Susann Lindelöf.

– Styrelsen i föreningen har bestämt att föreningen tar sitt fulla ansvar som ägare till bolaget. Vi tror med tillförsikt att vi reder ut det här och det finns ingen oro för föreningens fortlevnad, säger hon.

Hon vill inte berätta hur den stora momsinbetalningen finansierats, men säger att föreningen under några år samlat kraft för att förbereda en större utbyggnad av lokalen.

Försenar utbyggnad

Momssmällen innebär dock att utbyggnaden av gymmet som planerats till 2015 inte genomförs.

– Vi har fått lägga planerna på is så länge den här processen pågår, säger Lindelöf.

Friskis & Svettis har beslutat att överklaga Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten.

– Vi anser fortfarande att vi har gjort rätt. Vi välkomnar granskningen, men tycker också att regelverket är otydligt.

I landet finns ett 30-tal F&S-föreningar som äger ett driftbolag, men upplägget granskas på flera håll.

Måste hyra ut till andra

Avgörande för att driftbolaget ska ses som momspliktigt är att uthyrningen betraktas som kortidsupplåtelse och att uthyrning sker även till andra externa hyresgäster.

Skatteverket anser att verksamheten bedrivs helt utifrån Skövdeföreningens behov och deras schemaläggning omöjliggör den uthyrning som är ett krav för att bolaget ska vara momspliktigt.

– Det är Skatteverkets bedömning, vi gör en annan, säger Lindelöf som hävdar att man hyr ut till alla som är intresserade, men att intresset är lågt på grund av kommunala lokaler är billigare.

Föreningen har av fastighetsägaren fått besked att de får vara kvar i lokalerna trots Skatteverkets beslut.

Det är efter Skatteverkets revision i fjol som konsekvenserna nu blivit tydliga i ett omprövningsbeslut gällande beskattningsåren 2012 och 2013.

Upplägget går dock tillbaka till 2005 och flytten till Mariesjö. Enligt föreningens verksamhetschef Susann Lindelöf hade fastighetsägaren Mariesjö fastigheter AB som krav att hyra ut till ett momspliktigt bolag.

Föreningen bildade då ett helägt dotterbolag, Friskvakten AB som hyr lokalerna, men i sin tur sedan hyr ut till föreningen,

Har redan betalat

Skatteverket underkänner den konstruktionen och anser inte att bolaget är momspliktigt. Friskvaktens AB momsavdrag godkändes därför inte utan bolaget blev skyldigt att betala in 840 000 kronor i januari. Något som också har gjorts enligt Susann Lindelöf.

– Styrelsen i föreningen har bestämt att föreningen tar sitt fulla ansvar som ägare till bolaget. Vi tror med tillförsikt att vi reder ut det här och det finns ingen oro för föreningens fortlevnad, säger hon.

Hon vill inte berätta hur den stora momsinbetalningen finansierats, men säger att föreningen under några år samlat kraft för att förbereda en större utbyggnad av lokalen.

Försenar utbyggnad

Momssmällen innebär dock att utbyggnaden av gymmet som planerats till 2015 inte genomförs.

– Vi har fått lägga planerna på is så länge den här processen pågår, säger Lindelöf.

Friskis & Svettis har beslutat att överklaga Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten.

– Vi anser fortfarande att vi har gjort rätt. Vi välkomnar granskningen, men tycker också att regelverket är otydligt.

I landet finns ett 30-tal F&S-föreningar som äger ett driftbolag, men upplägget granskas på flera håll.

Måste hyra ut till andra

Avgörande för att driftbolaget ska ses som momspliktigt är att uthyrningen betraktas som kortidsupplåtelse och att uthyrning sker även till andra externa hyresgäster.

Skatteverket anser att verksamheten bedrivs helt utifrån Skövdeföreningens behov och deras schemaläggning omöjliggör den uthyrning som är ett krav för att bolaget ska vara momspliktigt.

– Det är Skatteverkets bedömning, vi gör en annan, säger Lindelöf som hävdar att man hyr ut till alla som är intresserade, men att intresset är lågt på grund av kommunala lokaler är billigare.

Föreningen har av fastighetsägaren fått besked att de får vara kvar i lokalerna trots Skatteverkets beslut.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.