04 feb 2015 21:25

04 feb 2015 21:25

Västerhöjd tvåa i Innovation camp

Elever från Västerhöjd kom tvåa i Västmästerskapen i Innovation camp i Göteborg.

”Framtidens energiförsörjning” var temat för Innovation camp som genomfördes i Göteborg under onsdagen. 50 gymnasieelever från hela länet och energibolagen Billinge energi, Borås miljö & energi, Trollhättan energi samt Fortum arbetade under dagen med utmaningen: ”Hur ska vi lösa person- och godstransporter som i dag drivs med fossila bränslen? Och hur ska vi lösa det ökade energibehov som finns för det vardagliga livet i samhället?”

Eleverna presenterade sina lösningar inför en jury som bland annat bestod av energiminister Ibrahim Baylan och Skövde kommuns näringslivschef Kristina Eklöf. Skaraborg representerades av två lag, Billinge energi lag 1 och Billinge energi lag 2. Dessa båda lag bestod av elever från teknikprogrammet på Västerhöjd och det blev lag 2 som tog hem en andra plats.

Deras lösning var en kombination av olika energislag med fokus på sol, vind och artificiell fotosyntes. En kombination av beprövade metoder och tekniker som i dag är på forskningsstadiet tilltalade juryn.

Innovation camp är en kreativ workshop som syftar till att träna samarbetsförmåga, handlingskraft och att stärka viljan att vara mer företagsam.

”Framtidens energiförsörjning” var temat för Innovation camp som genomfördes i Göteborg under onsdagen. 50 gymnasieelever från hela länet och energibolagen Billinge energi, Borås miljö & energi, Trollhättan energi samt Fortum arbetade under dagen med utmaningen: ”Hur ska vi lösa person- och godstransporter som i dag drivs med fossila bränslen? Och hur ska vi lösa det ökade energibehov som finns för det vardagliga livet i samhället?”

Eleverna presenterade sina lösningar inför en jury som bland annat bestod av energiminister Ibrahim Baylan och Skövde kommuns näringslivschef Kristina Eklöf. Skaraborg representerades av två lag, Billinge energi lag 1 och Billinge energi lag 2. Dessa båda lag bestod av elever från teknikprogrammet på Västerhöjd och det blev lag 2 som tog hem en andra plats.

Deras lösning var en kombination av olika energislag med fokus på sol, vind och artificiell fotosyntes. En kombination av beprövade metoder och tekniker som i dag är på forskningsstadiet tilltalade juryn.

Innovation camp är en kreativ workshop som syftar till att träna samarbetsförmåga, handlingskraft och att stärka viljan att vara mer företagsam.