05 feb 2015 14:02

05 feb 2015 14:02

"Hela projektet känns jätterolig"

NY VERSION. Delar av Högskolan i Skövde ska få sin el från solcellspaneler – anläggningen kommer att minska G-husets elförbrukning med 20 procent. Den blir även viktig för forskning och undervisning.

Det är fastighetsägaren Akademiska hus och Högskolan i Skövde som tillsammans satsar på en solcellsanläggning. Solcellspanelerna, som täcker en yta på tusen kvadratmeter, ska upp på taket till G-huset och Götasalen.

– Anläggningen ska byggas under våren och tas i bruk i maj. Hela projektet känns jätteroligt, säger campuschef Magnus Littmarck.

– G-huset på har ett drömläge ur ett solcellsperspektiv eftersom det vetter mot söder och sydsydost. Och det sägs att just i maj är förutsättningarna extra bra med klar luft och bra solläge.

Hållbarhetsmål

För närvarande pågår upphandlingen av solcellspanelerna och anläggningen kommer att kosta cirka två miljoner kronor.

– Projektet kommer verkligen att bidra till ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål om att inköpt energi ska minskas med 40 procent per kvadratmeter under åren 2000 till 2025 – i fastighetsägarens hållbarhetsmål talas det om 50 procent.

Solcellsanläggningen ska ge 150 megawattimmar per år vilket motsvarar elförbrukningen för sex villor och ska minska G-husets elförbrukning med 15 till 20 procent per år.

– Men vi gör också andra saker för att minska energiförbrukningen – det är ett ständigt arbete – bland annat byter vi ut gamla armaturer mot nya energismarta.

Forskning pågår

Det pågår redan forskning inom området solceller på Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde och delar av den planerade solcellsanläggningen kommer även att användas till forskning och utbildning.

Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde säger i ett pressmeddelande att ”det känns fantastiskt roligt att delar av campus kommer att agera som ett levande labb för forskare och studenter”.

Det är fastighetsägaren Akademiska hus och Högskolan i Skövde som tillsammans satsar på en solcellsanläggning. Solcellspanelerna, som täcker en yta på tusen kvadratmeter, ska upp på taket till G-huset och Götasalen.

– Anläggningen ska byggas under våren och tas i bruk i maj. Hela projektet känns jätteroligt, säger campuschef Magnus Littmarck.

– G-huset på har ett drömläge ur ett solcellsperspektiv eftersom det vetter mot söder och sydsydost. Och det sägs att just i maj är förutsättningarna extra bra med klar luft och bra solläge.

Hållbarhetsmål

För närvarande pågår upphandlingen av solcellspanelerna och anläggningen kommer att kosta cirka två miljoner kronor.

– Projektet kommer verkligen att bidra till ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål om att inköpt energi ska minskas med 40 procent per kvadratmeter under åren 2000 till 2025 – i fastighetsägarens hållbarhetsmål talas det om 50 procent.

Solcellsanläggningen ska ge 150 megawattimmar per år vilket motsvarar elförbrukningen för sex villor och ska minska G-husets elförbrukning med 15 till 20 procent per år.

– Men vi gör också andra saker för att minska energiförbrukningen – det är ett ständigt arbete – bland annat byter vi ut gamla armaturer mot nya energismarta.

Forskning pågår

Det pågår redan forskning inom området solceller på Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde och delar av den planerade solcellsanläggningen kommer även att användas till forskning och utbildning.

Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde säger i ett pressmeddelande att ”det känns fantastiskt roligt att delar av campus kommer att agera som ett levande labb för forskare och studenter”.