05 feb 2015 16:55

05 feb 2015 16:56

Kritik mot sen riskutredning

Miljönämnden skjuter upp yttrande om Ekedals förskola

Miljönämnden skjuter upp sitt yttrande om detaljplanen för nya förskolan vid Ekedal sedan riskutredningen av området norr om Volvo Powertrain inte hunnit bli klar innan samrådstiden löpt ut.

– Vi ansåg tidigt att det behövdes kompletteringar i planbeskrivningen för att vi skulle kunna göra en bedömning om platsen överhuvudtaget är lämplig för förskoleverksamhet med tanke på närheten till Volvos fabriker, säger Mös förbundschef Sonja Lejmark, som säger sig vara förvånad över att riskerna inte utretts ordentligt från början.

– Detaljplanen är inte komplett utan en riktig riskutredning, säger hon.

Nu fick nämnden tillgång till utredningen, utförd av konsultbolaget ÅF, dagen innan nämndens senaste sammanträde.

Det bedömdes vara för kort tid för att för att hinna göra en samlad bedömning.

– Vi får en ny chans att komma till tals i samband med att detaljplanen ställs ut för granskning, men Skövde kommun borde fundera på turgången i det här ärendet, anser nye ordföranden Ulf Eriksson (C).

Kommunens handläggare Ingemar Frid på samhällsbyggnadsförvaltningen säger till SLA att nämnden fått muntlig information om resultatet av riskutredningen.

– Den visar att luftkvalitet, lukt och buller för området ligger långt under gällande gränsvärden och inte utgör någon risk för bebyggelse, säger Strid.

Enligt planförslaget vill kommunen bygga en förskola med skolgård mot Boulognerskogen med plats för fem avdelningar.

– Vi ansåg tidigt att det behövdes kompletteringar i planbeskrivningen för att vi skulle kunna göra en bedömning om platsen överhuvudtaget är lämplig för förskoleverksamhet med tanke på närheten till Volvos fabriker, säger Mös förbundschef Sonja Lejmark, som säger sig vara förvånad över att riskerna inte utretts ordentligt från början.

– Detaljplanen är inte komplett utan en riktig riskutredning, säger hon.

Nu fick nämnden tillgång till utredningen, utförd av konsultbolaget ÅF, dagen innan nämndens senaste sammanträde.

Det bedömdes vara för kort tid för att för att hinna göra en samlad bedömning.

– Vi får en ny chans att komma till tals i samband med att detaljplanen ställs ut för granskning, men Skövde kommun borde fundera på turgången i det här ärendet, anser nye ordföranden Ulf Eriksson (C).

Kommunens handläggare Ingemar Frid på samhällsbyggnadsförvaltningen säger till SLA att nämnden fått muntlig information om resultatet av riskutredningen.

– Den visar att luftkvalitet, lukt och buller för området ligger långt under gällande gränsvärden och inte utgör någon risk för bebyggelse, säger Strid.

Enligt planförslaget vill kommunen bygga en förskola med skolgård mot Boulognerskogen med plats för fem avdelningar.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.