06 feb 2015 05:00

06 feb 2015 09:41

Myrorna hotas av nedläggning

Hårda krav på ideella second-handbutiker

I värsta fall nedläggning. Så ser Sandra Fransson, Myrorna i Skövde, på butikens framtid när Skatteverkets nya momskrav slår igenom.

– Vi kan inte höja priserna med 25 procent. Och vart ska alla som arbetstränar här ta vägen?

Tidigare har ideella second-handverksamheter varit momsbefriade, men sedan årsskiftet ska de betala lika mycket moms som vanliga affärer, alltså 25 procent.

– Vårt överskott går ju till Frälsningsarméns sociala verksamhet – Myrorna i Sverige bidrar årligen med ungefär 40 miljoner kronor, säger Sandra Fransson, biträdande butikschef för Myrorna i Skövde.

”Förödande”

För att Myrorna skulle kunna skänka ungefär samma summa i fortsättningen skulle det i så fall krävas en 25-procentig höjning av priserna.

– Det vore helt omöjligt och förödande. Vissa kunder reagerar redan i dag på våra priser. Dessutom har det ju redan betalats moms en gång på de varor som vi säljer.

– Vi tar också hand om sådant som annars skulle blivit sopor och påfrestning på miljön och därför är vi viktiga aktörer i miljöarbetet.

Nedläggningshot

De nya, hårdare reglerna hänger ihop med att Skatteverket i höstas slog fast, med stöd av ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, att ideella second-handverksamheter är att jämställa med kommersiella butiker.

Men även om siffrorna är enkla – kraven säger att verksamheterna inte får ha öppet mer än 24 timmar i veckan eller ha fler fast anställda än volontärer, uppfylls inte kraven måste de betala moms – så blir verkligheten mer dramatisk.

För bland annat Myrorna med 34 butiker i landet kan de nya reglerna innebära nedläggning.

– I västa fall blir det så. Det känns inte alls bra, säger Sandra Fransson.

Skövdebutiken har öppet 52 timmar i veckan och fem anställda.

Myrorna har också en annan viktig samhällsfunktion.

Man har avtal med arbetsförmedlingen och tar emot ett stort antal människor som arbetstränar.

– I genomsnitt har vi mellan tio och 15 personer som arbetstränar, vilket är väldigt viktigt, både för dem själva och för Myrorna som ju står för tre fundament: Återanvändning, social nytta och arbetsträning.

Göran Sjöström, en av de många som arbetstränar i butiken i Skövde, anser att Skatteverket sparkar på dem som redan ligger.

– Det känns för jävligt, rent ut sagt! Vansinne! För oss som arbetstränar är det ett prefekt ställe, jag stormtrivs.

Positivt arbete

Göran anser att det är konstigt att myndigheten vill slå undan fötterna på en verksamhet som både arbetar för välgörenhet och för att människor ska få chansen att komma in eller komma tillbaka på arbetsmarknaden.

– Här har vi ett varierande arbete och känner också att vi jobbar för något positivt.

Bråttom att agera

Alla har fått första kvartalet på sig att anpassa sig efter de nya reglerna, men på torsdagen träffade representanter för branschnätverket Ideell Second hand statssekreterare Charlotte Svensson, finansdepartementet, för att försöka få till stånd en lagändring. Men regeringen har just nu inga planer att ändra de nya momsreglerna, står klart efter mötet.

I Skövdebutiken har hittills 328 personer skrivit på en nationell lista där total 45000 namn finns med.

– Eftersom att vi har kort tid på oss att organisera oss för att följa lagens krav så är det bråttom att vi alla tillsammans får politikerna att agera, säger Sandra Fransson.

Tidigare har ideella second-handverksamheter varit momsbefriade, men sedan årsskiftet ska de betala lika mycket moms som vanliga affärer, alltså 25 procent.

– Vårt överskott går ju till Frälsningsarméns sociala verksamhet – Myrorna i Sverige bidrar årligen med ungefär 40 miljoner kronor, säger Sandra Fransson, biträdande butikschef för Myrorna i Skövde.

”Förödande”

För att Myrorna skulle kunna skänka ungefär samma summa i fortsättningen skulle det i så fall krävas en 25-procentig höjning av priserna.

– Det vore helt omöjligt och förödande. Vissa kunder reagerar redan i dag på våra priser. Dessutom har det ju redan betalats moms en gång på de varor som vi säljer.

– Vi tar också hand om sådant som annars skulle blivit sopor och påfrestning på miljön och därför är vi viktiga aktörer i miljöarbetet.

Nedläggningshot

De nya, hårdare reglerna hänger ihop med att Skatteverket i höstas slog fast, med stöd av ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, att ideella second-handverksamheter är att jämställa med kommersiella butiker.

Men även om siffrorna är enkla – kraven säger att verksamheterna inte får ha öppet mer än 24 timmar i veckan eller ha fler fast anställda än volontärer, uppfylls inte kraven måste de betala moms – så blir verkligheten mer dramatisk.

För bland annat Myrorna med 34 butiker i landet kan de nya reglerna innebära nedläggning.

– I västa fall blir det så. Det känns inte alls bra, säger Sandra Fransson.

Skövdebutiken har öppet 52 timmar i veckan och fem anställda.

Myrorna har också en annan viktig samhällsfunktion.

Man har avtal med arbetsförmedlingen och tar emot ett stort antal människor som arbetstränar.

– I genomsnitt har vi mellan tio och 15 personer som arbetstränar, vilket är väldigt viktigt, både för dem själva och för Myrorna som ju står för tre fundament: Återanvändning, social nytta och arbetsträning.

Göran Sjöström, en av de många som arbetstränar i butiken i Skövde, anser att Skatteverket sparkar på dem som redan ligger.

– Det känns för jävligt, rent ut sagt! Vansinne! För oss som arbetstränar är det ett prefekt ställe, jag stormtrivs.

Positivt arbete

Göran anser att det är konstigt att myndigheten vill slå undan fötterna på en verksamhet som både arbetar för välgörenhet och för att människor ska få chansen att komma in eller komma tillbaka på arbetsmarknaden.

– Här har vi ett varierande arbete och känner också att vi jobbar för något positivt.

Bråttom att agera

Alla har fått första kvartalet på sig att anpassa sig efter de nya reglerna, men på torsdagen träffade representanter för branschnätverket Ideell Second hand statssekreterare Charlotte Svensson, finansdepartementet, för att försöka få till stånd en lagändring. Men regeringen har just nu inga planer att ändra de nya momsreglerna, står klart efter mötet.

I Skövdebutiken har hittills 328 personer skrivit på en nationell lista där total 45000 namn finns med.

– Eftersom att vi har kort tid på oss att organisera oss för att följa lagens krav så är det bråttom att vi alla tillsammans får politikerna att agera, säger Sandra Fransson.