06 feb 2015 07:00

06 feb 2015 07:00

Surrande konferens i helgen

SKÖVDE: Biodlare till Billingehus

En biodlarkonferens startar under fredagen i Skövde med flera hundra biodlare från hela landet. I samband med den skänks en bikupa till Skövde.

Sveriges minsta husdjur, bina, behöver bli dubbelt så många. Med start under fredagen anordnas en tre dagar lång biodlarkonferens på Billingehus med syfte att ge odlingen den status den förtjänar genom att öka kunskapen om bin och honung.

– Binas pollinering är avgörande för livsmedelsförsörjningen i Sverige. Utan bina minskar skörden av bär, frukt och raps – man räknar med att så mycket som var tredje tugga vi äter är beroende av pollinatörer. Jordbruksverket har räknat fram att värdet av binas pollinering enbart av de odlade grödorna är 260–66 miljoner kronor per år, säger Thomas Dahl, ordförande i Biodlingsföretagarna/BF, som arrangerar konferensen, i ett pressmeddelande.

Den nystartade föreningen Svenska bin donerar en bikupa till Skövde under konferensen. Den kommer att ha cirka 50 000 invånare i juni/juli och kan ge 35 kilo honung under sommarsäsongen.

Sveriges minsta husdjur, bina, behöver bli dubbelt så många. Med start under fredagen anordnas en tre dagar lång biodlarkonferens på Billingehus med syfte att ge odlingen den status den förtjänar genom att öka kunskapen om bin och honung.

– Binas pollinering är avgörande för livsmedelsförsörjningen i Sverige. Utan bina minskar skörden av bär, frukt och raps – man räknar med att så mycket som var tredje tugga vi äter är beroende av pollinatörer. Jordbruksverket har räknat fram att värdet av binas pollinering enbart av de odlade grödorna är 260–66 miljoner kronor per år, säger Thomas Dahl, ordförande i Biodlingsföretagarna/BF, som arrangerar konferensen, i ett pressmeddelande.

Den nystartade föreningen Svenska bin donerar en bikupa till Skövde under konferensen. Den kommer att ha cirka 50 000 invånare i juni/juli och kan ge 35 kilo honung under sommarsäsongen.