09 feb 2015 19:52

09 feb 2015 20:38

Efter kritiken - revisor synar Nextaffär

Kommunens lekmannarevisor Leif Eriksson granskar Next Skövde och turerna kring ordförande Claes Bjerkne.

Han har träffat med vd:n Mats Olsson och delar av styrelsen (ordföranden Claes Bjerkne, Katarina Jonsson (M) samt Johan Ask (S).

– De har redogjort för sin syn och berättat om vad de visste och vad de tycker, säger Leif Eriksson.

Han hade en auktoriserad revisor med vid mötet och kommer att ha en uppföljande kontakt med denne.

– Nu vet jag deras syn på saken, men jag går också vidare med och tittar på protokoll och handlingar, säger Leif Eriksson.

Hur granskningen sedan går vidare och hur omfattande den kan bli vill han inte kommentera i dagsläget.

Kritiken mot bolaget och även mot kommunledningen handlar om det konsultavtal som skrevs med ordförande Claes Bjerkne utan upphandling. Även Nexts affärsrelationer med ett IT-konsultbolag där Bjerkne via sitt företag äger aktier har kritiserats. Bjerknes son är ordförande i det bolaget.

Skövdebon Bengt Sjökvist har begärt att bolaget granskas av revisorerna, bland annat utifrån Lagen om offentlig upphandling.

Han har träffat med vd:n Mats Olsson och delar av styrelsen (ordföranden Claes Bjerkne, Katarina Jonsson (M) samt Johan Ask (S).

– De har redogjort för sin syn och berättat om vad de visste och vad de tycker, säger Leif Eriksson.

Han hade en auktoriserad revisor med vid mötet och kommer att ha en uppföljande kontakt med denne.

– Nu vet jag deras syn på saken, men jag går också vidare med och tittar på protokoll och handlingar, säger Leif Eriksson.

Hur granskningen sedan går vidare och hur omfattande den kan bli vill han inte kommentera i dagsläget.

Kritiken mot bolaget och även mot kommunledningen handlar om det konsultavtal som skrevs med ordförande Claes Bjerkne utan upphandling. Även Nexts affärsrelationer med ett IT-konsultbolag där Bjerkne via sitt företag äger aktier har kritiserats. Bjerknes son är ordförande i det bolaget.

Skövdebon Bengt Sjökvist har begärt att bolaget granskas av revisorerna, bland annat utifrån Lagen om offentlig upphandling.