09 feb 2015 06:00

09 feb 2015 06:00

Hjärtedagen firades tidigt

Visste ni att firandet av alla hjärtans dag (firandet av helgonet Valentinus) började redan på 400-talet, men att den romantiska kopplingen kom först under medeltiden?

Det uppstod genom en föreställning om att fåglar sökte och fann sin partner i mitten av februari. Detta ska ha inspirerat pojkar och flickor att fundera på vem som skulle bli deras Valentin. Den som de valde skulle de följaktligen tvingas hålla ihop med minst ett år framöver.

Det uppstod genom en föreställning om att fåglar sökte och fann sin partner i mitten av februari. Detta ska ha inspirerat pojkar och flickor att fundera på vem som skulle bli deras Valentin. Den som de valde skulle de följaktligen tvingas hålla ihop med minst ett år framöver.