09 feb 2015 18:42

09 feb 2015 18:42

IT-strul hos länsstyrelsen

Handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland har i vissa perioder svårt att ta fram och lämna ut vissa dokument eller handlingar till allmänheten.

Orsaken är ny datalagringsenhet som installerades i januari uppger IT-chefen Mats Lilienberg.

– Den fungerar inte som den ska i vår miljö, men vi har fått ny utrustning på plats och kopierar nu över allt från den enhet som inte fungerar, säger han till SLA.

Tillgången till handlingar ligger därför helt nere i perioder eller också är systemet långsamt. Problemen började i mitten av januari, men beräknas vara lösta den här veckan enligt Lilienberg.

Den är enorma mängder handlingar som kopieras över. Länsstyrelserna i Sverige har en gemensam datalagring i den här berörda delen och därför berörs samtliga länsstyrelser.

Orsaken är ny datalagringsenhet som installerades i januari uppger IT-chefen Mats Lilienberg.

– Den fungerar inte som den ska i vår miljö, men vi har fått ny utrustning på plats och kopierar nu över allt från den enhet som inte fungerar, säger han till SLA.

Tillgången till handlingar ligger därför helt nere i perioder eller också är systemet långsamt. Problemen började i mitten av januari, men beräknas vara lösta den här veckan enligt Lilienberg.

Den är enorma mängder handlingar som kopieras över. Länsstyrelserna i Sverige har en gemensam datalagring i den här berörda delen och därför berörs samtliga länsstyrelser.