09 feb 2015 06:00

09 feb 2015 06:00

"Läget är ansträngt"

Ny tuff sommar väntar för Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs sjukhus förbereds för semesterperioden.

– Det känns som förra året. Läget är ansträngt, säger chefläkaren Ulf Nyberg.

Planeringen inför semesterperioden på Skas är i full gång. Verksamheternas planering är klar och nu ska varje enhet bland annat få till sina scheman. Tre semesterperioder är det som gäller, men varje verksamhet har kunnat ansöka om avsteg.

– Många har sökt och de som får göra avsteg måste se till att det fungerar med två perioder, säger Ulf Nyberg.

Stängs

Medicinavdelningen i Mariestad stängs som vanligt under semesterperioden. Nytt för i sommar är att även medicinavdelningen i Falköping stängs och att personalen tjänstgör i Skövde, där fler vårdplatser än förra sommaren är öppna.

– Då sparar vi bland annat en mängd ambulanstransporter av patienter.

Avdelning 2 och 3, kirurgi och ortopedi, i Lidköping slås ihop. Personal från avdelningarna tjänstgör i Skövde, där 36 (kirurgi) respektive 36 (ortopedi) vårdplatser hålls öppna.

– Den planerade vården försvinner i praktiken under sommaren. Vi kommer att stänga ungefär 25 procent av vårdplatserna; förra sommaren stängde vi en större andel. Läget kommer att underlättas av de 30 extra vårdplatser vi öppnar under våren.

För att ytterligare skapa resurser finns det beslut på att all tillgänglig administrativ personal, med legitimation inom hälso- och sjukvård, ska i möjligaste mån ska tjänstgöra vårdnära.

– Så har vi gjort varje år, men nu finns det på pränt. Det gäller att använda sunt förnuft, men det finns alltid någon uppgift på enheterna, säger Ulf Nyberg.

Personalen i vårdplaneringsteamet ska arbeta på vårdavdelningen under semesterperioden.

Sjuksköterskorna i bemanningsteamet ska tjänstgöra på akuten samt anestesin, operation och intensiven.

– Akuten är svårast att bemanna och där måste vi ha fullständig bemanning.

Hur blir det med ersättningar för de som jobbar extra under sommaren?

– Vi följer regionens beslut.

Det exakta behovet av vikarier, inte minst sjuksköterskor, är ännu inte klart.

– Enhetscheferna som väntat på besked om semesterperioden har inte kunnat lämna in uppgifter om hur många vikarier som behövs, men snart är siffrorna klara, säger personalstrategen Inger Levin.

Planeringen inför semesterperioden på Skas är i full gång. Verksamheternas planering är klar och nu ska varje enhet bland annat få till sina scheman. Tre semesterperioder är det som gäller, men varje verksamhet har kunnat ansöka om avsteg.

– Många har sökt och de som får göra avsteg måste se till att det fungerar med två perioder, säger Ulf Nyberg.

Stängs

Medicinavdelningen i Mariestad stängs som vanligt under semesterperioden. Nytt för i sommar är att även medicinavdelningen i Falköping stängs och att personalen tjänstgör i Skövde, där fler vårdplatser än förra sommaren är öppna.

– Då sparar vi bland annat en mängd ambulanstransporter av patienter.

Avdelning 2 och 3, kirurgi och ortopedi, i Lidköping slås ihop. Personal från avdelningarna tjänstgör i Skövde, där 36 (kirurgi) respektive 36 (ortopedi) vårdplatser hålls öppna.

– Den planerade vården försvinner i praktiken under sommaren. Vi kommer att stänga ungefär 25 procent av vårdplatserna; förra sommaren stängde vi en större andel. Läget kommer att underlättas av de 30 extra vårdplatser vi öppnar under våren.

För att ytterligare skapa resurser finns det beslut på att all tillgänglig administrativ personal, med legitimation inom hälso- och sjukvård, ska i möjligaste mån ska tjänstgöra vårdnära.

– Så har vi gjort varje år, men nu finns det på pränt. Det gäller att använda sunt förnuft, men det finns alltid någon uppgift på enheterna, säger Ulf Nyberg.

Personalen i vårdplaneringsteamet ska arbeta på vårdavdelningen under semesterperioden.

Sjuksköterskorna i bemanningsteamet ska tjänstgöra på akuten samt anestesin, operation och intensiven.

– Akuten är svårast att bemanna och där måste vi ha fullständig bemanning.

Hur blir det med ersättningar för de som jobbar extra under sommaren?

– Vi följer regionens beslut.

Det exakta behovet av vikarier, inte minst sjuksköterskor, är ännu inte klart.

– Enhetscheferna som väntat på besked om semesterperioden har inte kunnat lämna in uppgifter om hur många vikarier som behövs, men snart är siffrorna klara, säger personalstrategen Inger Levin.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.