09 feb 2015 11:32

09 feb 2015 11:43

Misstänkt för sexövergrepp frias

Skaraborgs tingsrätt friar, i en dom som meddelades alldeles nyss, den Skövdebo som åtalats misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn.

Det är enligt en enig tingsrätt inte ställt utom rimligt tvivel att mannen förgripit sig på barnet på det sätt åklagaren påstått.

 

Texten uppdateras.

 

Skaraborgs tingsrätt friar, i en dom som meddelades alldeles nyss, den Skövdebo som åtalats misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn.

Det är enligt en enig tingsrätt inte ställt utom rimligt tvivel att mannen förgripit sig på barnet på det sätt åklagaren påstått.

 

Texten uppdateras.