09 feb 2015 13:35

09 feb 2015 13:35

Tvivel friar misstänkt för sexövergrepp

TINGSDOM: "Barnet kan ha återgivit vad det hört"

En enig Skaraborgs tingsrätt friar den Skövdebo som åtalats misstänkt för att sexuellt ha förgripit sig på ett barn. ”Det finns tvivel på flera punkter”, menar rätten.

Skövdebon åtalades i mitten av januari misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn. Misstanken gällde att han någon gång under hösten 2014 skulle ha utsatt ett barn för en sexuell handling.

Nekar till brott

Brottsutredningen startade sedan personal på barnets förskola gjort en polisanmälan utifrån vad barnet hade berättat under en aktivitet.

Mannen har hela tiden nekat till brott. Så även under rättegången nyligen som genomfördes bakom stängda dörrar.

På måndagen avkunnade Skaraborgs tingsrätt sin dom som innebär att man friar Skövdebon från brottsmisstanken.

Storkonsument av porr

Tingsrätten konstaterar att det saknas teknisk bevisning till stöd för åtalet som därmed bygger på barnets berättelse.

Åklagarens bevisning visar, enligt tingsrätten, att den åtalade varit storkonsument av pornografi. ”Men den kan inte anses påvisa att XX har ett intresse av sexuella övergrepp mot barn”, skriver rätten i domen.

Fastnat i en ”lögn”

Den samlade bedömningen måste enligt tingsrätten bli att det inte är ”ställt utom rimligt tvivel” att den åtalade gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn. Enligt rätten går det inte att utesluta att barnet återgivit vad det exempelvis hört något annat barn berätta.

”Det finns tvivel på flera punkter. Barnet synes ha fastnat i sin egen ”lögn” och känt sig tvingad att hålla sig till denna så länge förhören har pågått”, skriver tingsrätten.

Skövdebon åtalades i mitten av januari misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn. Misstanken gällde att han någon gång under hösten 2014 skulle ha utsatt ett barn för en sexuell handling.

Nekar till brott

Brottsutredningen startade sedan personal på barnets förskola gjort en polisanmälan utifrån vad barnet hade berättat under en aktivitet.

Mannen har hela tiden nekat till brott. Så även under rättegången nyligen som genomfördes bakom stängda dörrar.

På måndagen avkunnade Skaraborgs tingsrätt sin dom som innebär att man friar Skövdebon från brottsmisstanken.

Storkonsument av porr

Tingsrätten konstaterar att det saknas teknisk bevisning till stöd för åtalet som därmed bygger på barnets berättelse.

Åklagarens bevisning visar, enligt tingsrätten, att den åtalade varit storkonsument av pornografi. ”Men den kan inte anses påvisa att XX har ett intresse av sexuella övergrepp mot barn”, skriver rätten i domen.

Fastnat i en ”lögn”

Den samlade bedömningen måste enligt tingsrätten bli att det inte är ”ställt utom rimligt tvivel” att den åtalade gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn. Enligt rätten går det inte att utesluta att barnet återgivit vad det exempelvis hört något annat barn berätta.

”Det finns tvivel på flera punkter. Barnet synes ha fastnat i sin egen ”lögn” och känt sig tvingad att hålla sig till denna så länge förhören har pågått”, skriver tingsrätten.