10 feb 2015 06:00

10 feb 2015 06:00

Hemtjänsten missade besök

En hemtjänstpersonal i Skövde missade att besöka en vårdtagare. Det är en av fyra händelser som anmälts som missförhållanden inom kommunens hemtjänst under januari månad.

Personalen kom själv på sin miss efter två timmar och besökte då vårdtagaren som var upprörd över att besöket kom för sent.

Händelsen har tagits upp på en arbetsplatsträff och med den enskilde skriver kommunen i sin Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

I en annan anmälan uppger anhöriga att det är bristande städning och rengöring i kylskåpet hos en omsorgstagare.

En tredje anmälan handlar om brister i maten och att sjuksköterskor missat provtagningar inför ett läkarbesök.

Det fjärde ärendet handlar om sanitära missförhållanden hos en omsorgstagare där det luktar illa i lägenheten som är kraftigt ostädad. Även mannens hygien är eftersatt.

Biståndsbedömare från Skövde kommun har besökt boendet och informerat mannen om att han är beviljad hjälp med att duscha.

Anhöriga har begärt att få byta utförare av städning och har i stället valt en privat utförare.

Personalen kom själv på sin miss efter två timmar och besökte då vårdtagaren som var upprörd över att besöket kom för sent.

Händelsen har tagits upp på en arbetsplatsträff och med den enskilde skriver kommunen i sin Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

I en annan anmälan uppger anhöriga att det är bristande städning och rengöring i kylskåpet hos en omsorgstagare.

En tredje anmälan handlar om brister i maten och att sjuksköterskor missat provtagningar inför ett läkarbesök.

Det fjärde ärendet handlar om sanitära missförhållanden hos en omsorgstagare där det luktar illa i lägenheten som är kraftigt ostädad. Även mannens hygien är eftersatt.

Biståndsbedömare från Skövde kommun har besökt boendet och informerat mannen om att han är beviljad hjälp med att duscha.

Anhöriga har begärt att få byta utförare av städning och har i stället valt en privat utförare.