10 feb 2015 15:41

10 feb 2015 16:00

Skövdeskola brast i elevstöd

En elev på en Skövdeskola har i flera år haft stora svårigheter att delta i undervisning men ändå inte fått undervisningsstöd.

Det framgår efter att Skolinspektionen utrett en anmälan som lämnats in mot skolan. Föräldrarna påtalade stödbehovet redan i augusti 2012 men fick då höra av skolan att eleven inte behövde något extra stöd.

Nu kräver Skolinspektionen att skolans rektor, och ytterst Skövde kommun, vidtar åtgärder för att hjälpa eleven.

Det framgår efter att Skolinspektionen utrett en anmälan som lämnats in mot skolan. Föräldrarna påtalade stödbehovet redan i augusti 2012 men fick då höra av skolan att eleven inte behövde något extra stöd.

Nu kräver Skolinspektionen att skolans rektor, och ytterst Skövde kommun, vidtar åtgärder för att hjälpa eleven.