10 feb 2015 06:00

10 feb 2015 06:00

Tio mil ledningar måste kontrolleras

En stor del av Skövdes bostäder värms upp av fjärrvärme. För att söka rätt på läckage krävs mätningar och allmänhetens hjälp. Men snart ska arbetet bli lättare då fjärrvärmevattnet färgas grönt.

Kokhett vatten forsade upp och skadade flera personer. Förra veckan skedde en stor vattenläcka på fjärrvärmenätet i centrala Lund. Efter olyckan som kostade en person livet har Ulrika Jardfelt, vd på branschorganisationen Svensk Fjärrvärme sagt: ”Vi uppfattade att vi hade ganska bra koll på status av fjärrvärmenäten men man får se över det igen med anledning av det här.”

Vattnet blir grönt

För att på ett lättare sätt identifiera läckor ska nu Skövde kommun inom ett år färga sitt fjärrvärmevatten grönt med hjälp av färgämnet pyranin. Många kommuner har i dag det ofarliga ämnet i sitt system just för att hitta läckorna enklare.

– Under året kommer vi att tillsätta det i alla våra nät, säger Maria Karlsson, distributionschef på Skövde värmeverk.

Även fastighetsägarna har nytta av att fjärrvattnet blir grönt. Vattnet som forsar genom ledningarna är mellan 70 och 120 grader. När vattnet kommer fram till fastigheten så värmer det fastighetens eget vattenledningssystem via en värmeväxlare. Det sker separat vilket gör att fjärrvärmevattnet inte kommer i kontakt med vattnet som rinner i element eller tappvarmvattnet. Men om det skulle uppstå en läcka in till huset syns den med hjälp av pyraninet.

Signal skickas direkt

– Det gör vårt arbete mycket lättare, säger Thord Brand, nättekniker på värmeverket som arbetar med att identifiera läckor.

Han förklarar att i moderna rör ligger två stycken metalltrådar som varnar så fort de känner av fukt. Då skickas en signal som Thord Brand kan avläsa på sin laptop på kontoret i värmeverket.

– Metalltrådarna mäter resistansen i ledningarna, säger han.

Gammalt nät i Ryd

Ungefär 75 procent av Skövdes fjärrvärmenät är modernt och utrustat med metalltrådar. Resten av nätet är förhållandevis gammalt, de äldsta delarna byggdes i slutet på 60-talet. De ligger framför allt i Norra Ryd. För att hitta läckor på dessa sträckor gäller mer primitiva metoder och ibland är allmänheten till hjälp.

– Då och då ringer det någon och säger att det ryker ur en brunn, säger Maria Karlsson. Då får vi åka dit och kolla vad det är.

Smält snö och barmark

Även att spana efter snö som smält eller när marken torkat efter ett regnfall kan vara metoder för att se om varmt fjärrvatten läckt ut under marken.

Ungefär var 500-5000 meter ledning sitter en larmcentral som kan peka ut ungefär var läckan är. Genom att läsa av de olika larmcentralerna kan man hitta läckan och gräva på rätt plats.

Kokhett vatten forsade upp och skadade flera personer. Förra veckan skedde en stor vattenläcka på fjärrvärmenätet i centrala Lund. Efter olyckan som kostade en person livet har Ulrika Jardfelt, vd på branschorganisationen Svensk Fjärrvärme sagt: ”Vi uppfattade att vi hade ganska bra koll på status av fjärrvärmenäten men man får se över det igen med anledning av det här.”

Vattnet blir grönt

För att på ett lättare sätt identifiera läckor ska nu Skövde kommun inom ett år färga sitt fjärrvärmevatten grönt med hjälp av färgämnet pyranin. Många kommuner har i dag det ofarliga ämnet i sitt system just för att hitta läckorna enklare.

– Under året kommer vi att tillsätta det i alla våra nät, säger Maria Karlsson, distributionschef på Skövde värmeverk.

Även fastighetsägarna har nytta av att fjärrvattnet blir grönt. Vattnet som forsar genom ledningarna är mellan 70 och 120 grader. När vattnet kommer fram till fastigheten så värmer det fastighetens eget vattenledningssystem via en värmeväxlare. Det sker separat vilket gör att fjärrvärmevattnet inte kommer i kontakt med vattnet som rinner i element eller tappvarmvattnet. Men om det skulle uppstå en läcka in till huset syns den med hjälp av pyraninet.

Signal skickas direkt

– Det gör vårt arbete mycket lättare, säger Thord Brand, nättekniker på värmeverket som arbetar med att identifiera läckor.

Han förklarar att i moderna rör ligger två stycken metalltrådar som varnar så fort de känner av fukt. Då skickas en signal som Thord Brand kan avläsa på sin laptop på kontoret i värmeverket.

– Metalltrådarna mäter resistansen i ledningarna, säger han.

Gammalt nät i Ryd

Ungefär 75 procent av Skövdes fjärrvärmenät är modernt och utrustat med metalltrådar. Resten av nätet är förhållandevis gammalt, de äldsta delarna byggdes i slutet på 60-talet. De ligger framför allt i Norra Ryd. För att hitta läckor på dessa sträckor gäller mer primitiva metoder och ibland är allmänheten till hjälp.

– Då och då ringer det någon och säger att det ryker ur en brunn, säger Maria Karlsson. Då får vi åka dit och kolla vad det är.

Smält snö och barmark

Även att spana efter snö som smält eller när marken torkat efter ett regnfall kan vara metoder för att se om varmt fjärrvatten läckt ut under marken.

Ungefär var 500-5000 meter ledning sitter en larmcentral som kan peka ut ungefär var läckan är. Genom att läsa av de olika larmcentralerna kan man hitta läckan och gräva på rätt plats.