11 feb 2015 21:00

11 feb 2015 21:00

Inga konstkrav vid byggen

Kommunstyrelsens arbetsutskott nobbar kulturnämndens förslag om att införa en enprocents-regel vid bostadsbyggen.

Enligt förslaget skulle en procent av den totala byggkostnaden vid nybyggnation och större renoveringar av kommunala fastigheter avsättas för konstnärlig utsmyckning.

Socialdemokraterna sa ja, men de borgerliga partierna nej.

– Vi anser att vi ändå tillgodoser behovet, kommenterar kommunalrådet Leif Walterum (C).

Enligt förslaget skulle en procent av den totala byggkostnaden vid nybyggnation och större renoveringar av kommunala fastigheter avsättas för konstnärlig utsmyckning.

Socialdemokraterna sa ja, men de borgerliga partierna nej.

– Vi anser att vi ändå tillgodoser behovet, kommenterar kommunalrådet Leif Walterum (C).