11 feb 2015 19:21

11 feb 2015 19:21

Ingen amfiteater i Garpaparken

En Skövdebos förslag om att skapa plats för caféer, restauranger och en amfiteater i Garpaparken föreslås avslag av kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej och hänvisar till det pågående arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrala Skövde.

Där föreslås i stället att Sandtorget utvecklas till ett aktivitetstorg och att scen skapas i Boulognerskogen.

Kommunfullmäktige fattar slutligen beslut om medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej och hänvisar till det pågående arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrala Skövde.

Där föreslås i stället att Sandtorget utvecklas till ett aktivitetstorg och att scen skapas i Boulognerskogen.

Kommunfullmäktige fattar slutligen beslut om medborgarförslaget.