11 feb 2015 20:00

13 feb 2015 10:37

Skövde kommun ser över rökregler

Skövde kommunen ser över rökreglerna för sina anställda. Då kan det bli stopp även för den som vill ta sig en prilla snus på arbetstid.

I dag har kommunen regler som säger att medarbetarna inte får röka på arbetstid eller på pauser.

– Vi kan konstatera att den inte efterlevs och det finns mer att göra, säger kommunalrådet Leif Walterum (C), som är ordförande i kommunens arbetsgivarutskott.

Där var frågan uppe till diskussion vid måndagens möte och personalchefen Bo Räftegård har fått uppdraget att ta fram direktiv för att utreda en uppdatering av reglerna som är från 2009.

Tobaksfri arbetstid

Leif Walterum säger att det även kan bli tal om att titta på helt tobaksfri arbetstid, det vill säga att snus även skulle omfattas av reglerna.

– Vi ser på tobaksbruket ur ett folkhälsoperspektiv, säger han och pekar på att Skaraborgs sjukhus nyligen uttalat att de skärper synen på sin regel om att hela sjukhusområdet är rökfritt.

I dag saknar kommunens regler möjlighet att låta arbetsgivaren vidta disciplinära åtgärder mot rökare.

– Utredningen får visa om det blir aktuellt hos oss, men vi vill ha bättre efterlevnad, säger Walterum.

I dag har kommunen regler som säger att medarbetarna inte får röka på arbetstid eller på pauser.

– Vi kan konstatera att den inte efterlevs och det finns mer att göra, säger kommunalrådet Leif Walterum (C), som är ordförande i kommunens arbetsgivarutskott.

Där var frågan uppe till diskussion vid måndagens möte och personalchefen Bo Räftegård har fått uppdraget att ta fram direktiv för att utreda en uppdatering av reglerna som är från 2009.

Tobaksfri arbetstid

Leif Walterum säger att det även kan bli tal om att titta på helt tobaksfri arbetstid, det vill säga att snus även skulle omfattas av reglerna.

– Vi ser på tobaksbruket ur ett folkhälsoperspektiv, säger han och pekar på att Skaraborgs sjukhus nyligen uttalat att de skärper synen på sin regel om att hela sjukhusområdet är rökfritt.

I dag saknar kommunens regler möjlighet att låta arbetsgivaren vidta disciplinära åtgärder mot rökare.

– Utredningen får visa om det blir aktuellt hos oss, men vi vill ha bättre efterlevnad, säger Walterum.