11 feb 2015 18:56

11 feb 2015 18:56

Vill ha fler hyresrätter i Hentorp

Socialdemokraterna får medhåll i kommunstyrelsens arbetsutskott på motionen om att fler hyresrätter bör byggas i Hentorp.

I motionen föreslås att samhällbyggnadsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram tomter som är lämplig att bebygga med hyresrätter.

– Det är viktigt med olika upplåtelseformer, konstaterar kommunalrådet Leif Walterum (C)

Kommunfullmäktige förelås därför att säga ja motionen.

I motionen föreslås att samhällbyggnadsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram tomter som är lämplig att bebygga med hyresrätter.

– Det är viktigt med olika upplåtelseformer, konstaterar kommunalrådet Leif Walterum (C)

Kommunfullmäktige förelås därför att säga ja motionen.