12 feb 2015 06:59

15 feb 2015 21:47

Anders G Johansson: Jag avgår vid snusförbud

Skövde kommun har flaggat för att man kan komma att införa snusförbud. Detta har fått Anders G Johansson (M) att gå i taket.

- Om Skövde kommun skulle införa snusförbud ser jag mig faktiskt nödgad att lämna mina politiska uppdrag, skriver Anders G Johansson (M) som är kommunfullmäktigeledamot och gruppledare för Moderaterna på sin blogg.

Bakgrunden är att kommunen, som SLA avslöjade på onsdagen, ser över rökreglerna för sina anställda och då kan det bli stopp även för den som vill ta sig en prilla snus på arbetstid.

- Det vore mig alldeles främmande att som beslutsfattare sätta mig över sådana regler som politiken påtvingar andra. Att sluta snusa har jag heller för närvarande inga planer på, skriver Johansson vidare.

Han hoppas nu att förslaget inte ska gå igenom.

- Sunt snusförnuft är en uppskattad och efterfrågad kompetens i politiken. Jag förväntar mig att de förtroendevalda i personalutskottet är tillräckligt kompetenta och kloka för att distinkt avfärda ogrundade tankar på ett kommunalt snusförbud.

- Om Skövde kommun skulle införa snusförbud ser jag mig faktiskt nödgad att lämna mina politiska uppdrag, skriver Anders G Johansson (M) som är kommunfullmäktigeledamot och gruppledare för Moderaterna på sin blogg.

Bakgrunden är att kommunen, som SLA avslöjade på onsdagen, ser över rökreglerna för sina anställda och då kan det bli stopp även för den som vill ta sig en prilla snus på arbetstid.

- Det vore mig alldeles främmande att som beslutsfattare sätta mig över sådana regler som politiken påtvingar andra. Att sluta snusa har jag heller för närvarande inga planer på, skriver Johansson vidare.

Han hoppas nu att förslaget inte ska gå igenom.

- Sunt snusförnuft är en uppskattad och efterfrågad kompetens i politiken. Jag förväntar mig att de förtroendevalda i personalutskottet är tillräckligt kompetenta och kloka för att distinkt avfärda ogrundade tankar på ett kommunalt snusförbud.