12 feb 2015 09:46

12 feb 2015 09:46

Stora skillnader i lärartäthet

Det är stora skillnader i lärartäthet på skolorna i Skövde. Det framgår av kommunens nya jämförelsetjänst som öppnades på onsdagen.

Tjänsten omfattar förskolor, grundskolor, gymnasiet samt äldreomsorgen.

Såväl kommunala som privata alternativ finns med i listan där det går att jämföra olika enheter med varandra.

Betygspoäng, antal elever per lärare och andelen lärare med pedagogisk examen finns bland rubrikerna för skolan.

Statistiken visar på stora skillnader i vissa kategorier, bland annat i lärartäthet. Enligt jämförelsetjänsten går det 3,3 barn per personal på Nyckelpigans förskola medan Trollbergets förskola har 5,72 barn per personal.

Timmersdala i botten

Även inom låg- och mellanstadiet skiljer det mycket i lärartäthet.

På Lundenskolan går det 10,6 elever per lärare medan tätheten är betydligt lägre på Timmersdala skola. Där går det 16,2 elever på varje lärare enligt jämförelsen.

Även betygspoäng går att jämföra. På gymnasiet har Volvogymnasiet högst poäng och IT-gymnasiet lägst.

Inom hemvården är det främst de äldres synpunkter i brukarundersökningen som ingår.

Bättre service

Tjänsten nås via kommunens hemsida och där samlas uppgifter och statistik från offentliga databaser, men också från kommunens egna brukarundersökningar.

Syftet är att ge allmänheten bättre service och större möjligheter till jämförelser inför till exempel val av skola eller omsorg.

– Vi förbättrar medborgarnas möjlighet att ta del av den kommunala servicen. Internt är det här inga nya siffror, men med den här tjänsten redovisar vi fakta öppet, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Tjänsten omfattar förskolor, grundskolor, gymnasiet samt äldreomsorgen.

Såväl kommunala som privata alternativ finns med i listan där det går att jämföra olika enheter med varandra.

Betygspoäng, antal elever per lärare och andelen lärare med pedagogisk examen finns bland rubrikerna för skolan.

Statistiken visar på stora skillnader i vissa kategorier, bland annat i lärartäthet. Enligt jämförelsetjänsten går det 3,3 barn per personal på Nyckelpigans förskola medan Trollbergets förskola har 5,72 barn per personal.

Timmersdala i botten

Även inom låg- och mellanstadiet skiljer det mycket i lärartäthet.

På Lundenskolan går det 10,6 elever per lärare medan tätheten är betydligt lägre på Timmersdala skola. Där går det 16,2 elever på varje lärare enligt jämförelsen.

Även betygspoäng går att jämföra. På gymnasiet har Volvogymnasiet högst poäng och IT-gymnasiet lägst.

Inom hemvården är det främst de äldres synpunkter i brukarundersökningen som ingår.

Bättre service

Tjänsten nås via kommunens hemsida och där samlas uppgifter och statistik från offentliga databaser, men också från kommunens egna brukarundersökningar.

Syftet är att ge allmänheten bättre service och större möjligheter till jämförelser inför till exempel val av skola eller omsorg.

– Vi förbättrar medborgarnas möjlighet att ta del av den kommunala servicen. Internt är det här inga nya siffror, men med den här tjänsten redovisar vi fakta öppet, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).