13 feb 2015 07:00

13 feb 2015 07:00

Blir inte värre än fredagen den 13:e

Fredagen den trettonde.

Det blir inte mycket värre än så här. Inte enligt folktron i alla fall.

Fredagen var för länge sedan en lyckodag. I Medelhavsländerna under antiken ansåg man att fredagen var en lyckans och glädjens dag, helgad åt kärlekens gudinna.

När kristendomen slog igenom förändrades fredagen från att vara en lyckodag till en otursdag eftersom Jesus korsfästes en fredag, långfredagen.

Ta inte emot nyheter

Det är inte bra att påbörja en resa en fredag, eller börja med något nytt projekt. Det är inte bra att gifta sig och man ska heller inte klippa håret eller naglarna.

I vissa nordiska texter har man dock funnit att det är lyckosamt att påbörja projekt eller klippa hår och naglar en fredag. Man ska helst inte ta emot några nyheter på en fredag. Gör man det åldras man ett helt år och får en ny rynka i ansiktet.

Bland kriminella har det sagts att om man blir dömd på en fredag så blir straffet hårdare. Fredag var också den veckodag som man i England och USA brukade hänga sina brottslingar.

Sjömän lättar inte ankar på fredagar för då får de tvärsäkert dåligt väder på resan.

I dag har fredagar ett bättre rykte och uttrycket fredagsmys är ordentligt etablerat.

Död och elände

Att tretton är ett oturstal härstammar dels från de forntida babylonierna och dels från den nordiska mytologin.

Babylonierna hade tolv månader på sitt år och alla var ett månvarv långt. Det stämde inte riktigt med solåret så vart tredje år ungefär, la de till en skottmånad. Den här extra månaden ansågs vara mystisk och otursladdad.

I den nordiska mytologin berättas det om en gudafest i Valhall. Tolv gudar var bjudna men plötsligt dök Loke, guden för misstro och olycka, upp. Festligheterna den kvällen slutade med att guden Balder blev dödad.

Tretton vid bordet var de även under den första nattvarden och det slutade med att Jesus blev korsfäst och Judas begick självmord.

Är man tretton vid bordet så kan olycka och död drabba den som sätter sig sist och den som reser sig först. Det finns också de som tror att det är den som först upptäcker att man är tretton vid bordet som dör.

I dag tar vissa hotell och flygbolag det säkra före det osäkra och hoppar över rum nummer tretton och stolsrad nummer tretton. I USA finns det vissa skyskrapor som saknar våning tretton.

En kombination av fredag och tretton måste naturligtvis anses som helt förödande...

Källor: Folktrons ABC av Ebbe Schön och Skrock av Christer och Marie Topelius.

Fredagen var för länge sedan en lyckodag. I Medelhavsländerna under antiken ansåg man att fredagen var en lyckans och glädjens dag, helgad åt kärlekens gudinna.

När kristendomen slog igenom förändrades fredagen från att vara en lyckodag till en otursdag eftersom Jesus korsfästes en fredag, långfredagen.

Ta inte emot nyheter

Det är inte bra att påbörja en resa en fredag, eller börja med något nytt projekt. Det är inte bra att gifta sig och man ska heller inte klippa håret eller naglarna.

I vissa nordiska texter har man dock funnit att det är lyckosamt att påbörja projekt eller klippa hår och naglar en fredag. Man ska helst inte ta emot några nyheter på en fredag. Gör man det åldras man ett helt år och får en ny rynka i ansiktet.

Bland kriminella har det sagts att om man blir dömd på en fredag så blir straffet hårdare. Fredag var också den veckodag som man i England och USA brukade hänga sina brottslingar.

Sjömän lättar inte ankar på fredagar för då får de tvärsäkert dåligt väder på resan.

I dag har fredagar ett bättre rykte och uttrycket fredagsmys är ordentligt etablerat.

Död och elände

Att tretton är ett oturstal härstammar dels från de forntida babylonierna och dels från den nordiska mytologin.

Babylonierna hade tolv månader på sitt år och alla var ett månvarv långt. Det stämde inte riktigt med solåret så vart tredje år ungefär, la de till en skottmånad. Den här extra månaden ansågs vara mystisk och otursladdad.

I den nordiska mytologin berättas det om en gudafest i Valhall. Tolv gudar var bjudna men plötsligt dök Loke, guden för misstro och olycka, upp. Festligheterna den kvällen slutade med att guden Balder blev dödad.

Tretton vid bordet var de även under den första nattvarden och det slutade med att Jesus blev korsfäst och Judas begick självmord.

Är man tretton vid bordet så kan olycka och död drabba den som sätter sig sist och den som reser sig först. Det finns också de som tror att det är den som först upptäcker att man är tretton vid bordet som dör.

I dag tar vissa hotell och flygbolag det säkra före det osäkra och hoppar över rum nummer tretton och stolsrad nummer tretton. I USA finns det vissa skyskrapor som saknar våning tretton.

En kombination av fredag och tretton måste naturligtvis anses som helt förödande...

Källor: Folktrons ABC av Ebbe Schön och Skrock av Christer och Marie Topelius.