13 feb 2015 18:00

13 feb 2015 18:00

Grundskola med fokus på utomhusaktiviteter

En ny friskola vill etablera sig i Skövde, nämligen Broholmskolan som finns i Lidköping.

Broholmskolans friskola är för barn och ungdomar från förskoleklass upp till årskurs nio. I nuläget finns skolan, som har ett starkt fokus på utomhuspedagogik, i Lidköping. Nu vill man starta en likadan grundskola i Skövde.

– Vi har funnits i Lidköping i 12 år och vi har en stor efterfrågan av att gå på Broholm men vi tycker det är dags att titta på andra ställen och har då uppmärksammat Skövde, säger Marie Pilfalk, rektor på Broholmskolan.

En ansökan har skickats in till Skolinspektionen. Även Skövde kommun ska komma med remissvar. Som tidigast skulle en etablering kunna bli aktuell höstterminen 2016, säger Marie Pilfalk, beroende på söktrycket. Pilfalk säger att man tittat på att ta över Fjärilsskolans lokaler.

Broholmskolans friskola är för barn och ungdomar från förskoleklass upp till årskurs nio. I nuläget finns skolan, som har ett starkt fokus på utomhuspedagogik, i Lidköping. Nu vill man starta en likadan grundskola i Skövde.

– Vi har funnits i Lidköping i 12 år och vi har en stor efterfrågan av att gå på Broholm men vi tycker det är dags att titta på andra ställen och har då uppmärksammat Skövde, säger Marie Pilfalk, rektor på Broholmskolan.

En ansökan har skickats in till Skolinspektionen. Även Skövde kommun ska komma med remissvar. Som tidigast skulle en etablering kunna bli aktuell höstterminen 2016, säger Marie Pilfalk, beroende på söktrycket. Pilfalk säger att man tittat på att ta över Fjärilsskolans lokaler.