13 feb 2015 05:00

13 feb 2015 07:58

Upprörda Skövderöster om betyg i fyran

Införandet av betyg från årskurs fyra

I Skövde ställer sig flera röster kritiska till regeringens kompromiss i betygsfrågan som presenterades under onsdagen.

– Man lägger fokus på helt fel saker, säger Bengt Wahlberg, från lärarförbundet.

Jan Björklund (FP) och utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) meddelade under onsdagen att man nått en kompromiss gällande frågan om betygssättning från årskurs fyra. Ett försök med totalt 100 skolor, som inför betygssättningen från årskurs fyra, ska startas. Bengt Wahlberg, ordförande i Lärarförbundet i Skövde, riktar skarp kritik mot uppgörelsen.

– Det finns så mycket annat som vi behöver lägga resurser på inom skolan. Motståndet kommer ju inte bara från forskningen utan även från rektorer, lärare och dessutom föräldrar, säger Bengt.

Inga frivilliga

Bengt pekar på att man nyligen även införde betyg från årskurs sex.

– Vi har ju inte ens sett några utvärderingar från det införandet. Grisen blir inte fetare för att man mäter den hela tiden, säger han.

Han har svårt att se att någon skola inom Skövde kommun kommer att haka på.

– De två största kommunerna, Malmö och Stockholm, har redan meddelat att de inte kommer vara med på detta. Jag har väldigt svårt att se att någon skola härifrån skulle anmäla sig frivilligt, säger Bengt.

Högre arbetsbelastning

Göran Nilsson är rektor på Norrmalmskolan och om han får välja så är betyg i årskurs fyra uteslutet.

– Jag känner inte något större sug att hoppa på provomgången. Det är väldigt vanskligt med betyg när eleverna går i årskurs fyra. De är lätt att de inte kopplar betyget till prestation, utan till person i stället, säger Göran.

Han ser även andra risker med betygssättningen.

– Den allämna uppfattningen är att det inte är så svårt att sätta betyg men det är en jättestor apparat. Det är inte bara att sätta en bokstav, det ska vara rättsäkert. Det är mycket jobb kring betygssättning som ökar på arbetsbelastningen, förklarar Göran.

Överspelat

Göran betonar att det inte bara han som rektor som beslutar om införandet.

– Jag vet dock inte riktigt hur vi ska hantera detta om det införs krav. Det kan ju komma direktiv eller önskemål från såväl huvudman som elever och föräldrar, konstaterar han.

Göran anser samtidigt att det är positivt att ett beslut i frågan har delgivits.

– Betygsdiskussion har tyvärr tagit mycket kraft från skolfrågor i övrigt. Nu kan de lämna den här frågan och få till en långsiktig linje för skolan. Så slipper de träta, säger Göran.

Jan Björklund (FP) och utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) meddelade under onsdagen att man nått en kompromiss gällande frågan om betygssättning från årskurs fyra. Ett försök med totalt 100 skolor, som inför betygssättningen från årskurs fyra, ska startas. Bengt Wahlberg, ordförande i Lärarförbundet i Skövde, riktar skarp kritik mot uppgörelsen.

– Det finns så mycket annat som vi behöver lägga resurser på inom skolan. Motståndet kommer ju inte bara från forskningen utan även från rektorer, lärare och dessutom föräldrar, säger Bengt.

Inga frivilliga

Bengt pekar på att man nyligen även införde betyg från årskurs sex.

– Vi har ju inte ens sett några utvärderingar från det införandet. Grisen blir inte fetare för att man mäter den hela tiden, säger han.

Han har svårt att se att någon skola inom Skövde kommun kommer att haka på.

– De två största kommunerna, Malmö och Stockholm, har redan meddelat att de inte kommer vara med på detta. Jag har väldigt svårt att se att någon skola härifrån skulle anmäla sig frivilligt, säger Bengt.

Högre arbetsbelastning

Göran Nilsson är rektor på Norrmalmskolan och om han får välja så är betyg i årskurs fyra uteslutet.

– Jag känner inte något större sug att hoppa på provomgången. Det är väldigt vanskligt med betyg när eleverna går i årskurs fyra. De är lätt att de inte kopplar betyget till prestation, utan till person i stället, säger Göran.

Han ser även andra risker med betygssättningen.

– Den allämna uppfattningen är att det inte är så svårt att sätta betyg men det är en jättestor apparat. Det är inte bara att sätta en bokstav, det ska vara rättsäkert. Det är mycket jobb kring betygssättning som ökar på arbetsbelastningen, förklarar Göran.

Överspelat

Göran betonar att det inte bara han som rektor som beslutar om införandet.

– Jag vet dock inte riktigt hur vi ska hantera detta om det införs krav. Det kan ju komma direktiv eller önskemål från såväl huvudman som elever och föräldrar, konstaterar han.

Göran anser samtidigt att det är positivt att ett beslut i frågan har delgivits.

– Betygsdiskussion har tyvärr tagit mycket kraft från skolfrågor i övrigt. Nu kan de lämna den här frågan och få till en långsiktig linje för skolan. Så slipper de träta, säger Göran.